Foto: Rickard Bergstedt

Skoterleder

I Funäsfjällen finns 610 kilometer skoterleder, varav 150 kilometer går över högfjället i ett av Sveriges vackraste fjällområden. De fem meter breda skoterlederna prepareras kontinuerligt för att hålla toppklass. Lederna är 5 meter breda, det finns 8 terminaler för av- och pålastning med gratis bilparkering i Funäsdalen samt 2 offpist-områden. Lederna är tydlig skyltade för säkrare vägövergångar och ledvärdar finns alltid på plats i ledsystemet.

Som första område i Sverige har Funäsfjällen genomfört en lokalt förankrad lösning för att erbjuda skoteråkning i vacker och känslig natur. Lösningen innebär ett avgiftsfinansierat skoterledssystem av hög kvalitet, kombinerat med reglering av åkning vid sidan om lederna. Ledsystemet är planlagt så att störningen för flora, fauna och övriga näringar ska bli så liten som möjligt. Skoterlederna är separerade från skidlederna med några få undantag.

Dagsaktuell ledpreparering

I pistmaskinerna finns GPS som ger exakta besked om ledprepareringen varje morgon. Det finns en karta över ledsystemet och med hjälp av GPS-baserad dagsaktuell ledinformation kan du hålla koll på hur lederna är pistade just nu. Här kan du se hur skoterlederna är preparerade i dag.

Ladda gärna ner vår skoterleds-app “Track4Outdoors” på Google play eller App store.

För mer information och frågor kontakta våra Ledvärdar på 070-266 78 51.

Skoterkort

Köp ditt Säsongskort före den 1 december och få 400 kr i rabatt. Pris 1590 kr (ord. pris 1990 kr)

Avgift för skoterleder 2018/2019

1 dag 270kr
2 dagar 520kr
3 dagar 640kr
4 dagar 720kr
5 dagar 780kr
6 dagar 830kr
7 dagar 870kr
Säsongskort före 1/12
Säsongskort
1590kr
1990kr
Skoterkortsåterförsäljare

Hyr din skoter

Det finns gott om skoteruthyrare i Funäsfjällen. Ge dig ut själv på 610 kilometer pistade leder eller prova en guidad skotersafari. En safari är ett kul, lärorikt och tryggt sätt att uppleva fjällen och farten.

Hyr skoter

Certifiering av skoter

För att hjälpa våra gäster har en certifiering av skoter-uthyrarna tagits fram. Vi rekommenderar de uthyrare som har klarat certifieringen.

Regler
Vi fortsätter arbetet med att möta önskemål från skidåkare och boende i dalgångarna om mindre buller och störningar. Den som olovligen kör utanför leden bryter mot kommunens regleringsbestämmelser och kan få sitt skoterkort indraget. ”Trimpipor” eller andra tillbehör som orsakar hög ljudvolym och därmed stör omgivningen är inte tillåtna i området.
Funäsdalen Skoterled AB är en viktig del i ett balanserat nyttjande av fjällvärlden. Åtta miljoner kronor är satsat för att åstadkomma Europas bästa skoterområde. Ledsystemet är planerat och lagt så att störningen för flora och fauna, rennäring, och andra skidåkande gäster i området skall bli så liten som möjligt. Områden med känslig natur och djurliv är fredade. Stora bullerfria områden är skapade. All skoteråkning vid sidan av ledsystemet är reglerad.

REGLER SKOTERKÖRNING

KOMMUNALA FÖRESKRIFTER

SKOTER ALLMÄNNA VILLKOR