Allmän information – 15 fjällturer

Skidturer på fjället

Det finns hur många möjligheter som helst att göra fina skidturer i Funäsfjällen. Här beskrivs 15 dagsturer, som ger dig möjlighet att uppleva vinterfjällen på riktigt, under hela dagar. Det finns förstås också oändligt många kortare turer, som inte beskrivs här, att göra i området.

Kriterier för våra 15 fjällturer

Kriterier för urvalet av dessa turer är att de ska vara längre, över 12 km, att de följer markerade kryssleder eller andra spår och att de mest går på kalfjället. Litet grovt kan turerna under 15 km betraktas som lätta, 15 – 20 km som medelsvåra och över 20 km som krävande.  Men detta anges inte särskilt i varje turbeskrivning eftersom alla skidåkare vet att det till stor del är skidföret, vädret (vinden) och din egen förmåga, som avgör hur ansträngande en tur blir.

De markerade lederna är antingen kryssleder eller Nordic Skispår (se översiktstabellen).  Flertalet turer går huvudsakligen på kalfjället. Men om vädret, skidföret eller din kondition inte gör det möjligt att åka på fjället så finns det många fler turer i Nordic Skisystemet att välja på i skyddad skogsterräng.

De flesta turerna är envägsturer, vilket innebär att du måste utnyttja skidbussen i en riktning, eller ordna med avlämning/hämtning med bil. Envägsturerna kan åkas i båda riktningarna men här beskrivs de bara åt ena hållet. Huvudrådet är att välja en tur och en riktning på turen där du har vinden i ryggen.  En fjälltur i motvind kan bli en jobbig erfarenhet. Att åka mot solen kan också vara härligt under vårvintern.

Ett självklart faktum för alla turer är att du kan vända när som helst och ta samma väg tillbaka.  Om du känner att orken börjar tryta eller vädret försämras kan det vara det rätta beslutet att fatta.

Krysslederna på kalfjället är vinterleder, som kan gå över sjöar och våta myrar. Flertalet är långleder som passerar området och sköts av länsstyrelsen. Men det finns också lokala kryssleder på fjället t. ex. leden upp till Falkboet i Tännäs.  Längs dem ligger några raststugor t.ex. vid Svalåtjärn, på Malmagsvålen och nedanför Storviglens topp.

Nordic Skisystemet är utförligt beskrivet i Nordic Ski-häftet med kartor och på Funäsfjällens webbsida.  Spåren är i skogsterräng markerade med färgade kvadrater, gröna för de längsta slingorna och gula för de kortare samt orange för de s.k. transitspåren som går mellan byarna.  Dessa spår prepareras regelbundet och kräver spårkort. Utefter längre transitspår finns också raststugor utplacerade, t.ex. vid Vivallen, Vebuåsen, Klyfttjärn och Rappvallen, se Nordic Skikartan samt ett antal vindskydd.

Dessutom prepareras några kryssleder uppe på kalfjället av Nordic Ski, (de kallas högfjällspår) under vintern, normalt från vecka 7, också då med hänsyn till vädret.  Det gäller

  • fjällspåret från Hållan via Andersborg och Svalåtjärn till Bruksvallarna,
  • fjällspåret från Bruksvallarna via Ösjöstugan till Ramundberget, och
  • fjällspåret från Hamraliftarna utmed Svansjön till Svansjöliftarna.

Aktuell information om när de olika Nordic Ski spåren prepareras finns på spårkartorna på Funäsfjällens webbsida.

Förutom skidspåren på fjället finns skoterleder, som märkta med samma kryss plus ett litet skotermärke under.  De pistas också regelbundet när vädret så tillåter.  Skoterkörningen är avgiftsbelagd och bara tillåten på lederna. För enstaka turer sammanfaller skoter och skidleder.

Skidbussen tar dig snabbt och enkelt till starten eller hem från turen

Skidbussen går mellan Ramundberget och Fjällnäs via Funäsdalen och vice versa enligt tidtabell som finns på Funäsfjällens webbsida.  Antalet turer per dag växlar mellan hög- och lågsäsong.

Vesselturer

Vesselturer måste oftast bokas i förväg. Tidtabeller och regler för bokning av vesselturerna till Andersborg och Malmbäcksstugan i Tänndalen, Falkboet i Tännäs och Knallens toppstuga i Bruksvallarna på Funäsfjällens finns på Funäsfjällens webbsida och i Fjällnytt.

Våffelstugor på fjället

Fjällvåffelstugorna Andersborg, Malmbäckstugan, Ösjöstugan, Knallens toppstuga och Falkboet är en stor tillgång i Funäsfjällens skidsystem och populära etappmål för många turer. Deras öppettider finns på Funäsfjällens webbsida och i Fjällnytt.  Kolla noga, det är få saker man blir lika besviken över som att komma fram hungrig och törstig till en stängd våffelstuga!