Vett och Etikett på fjället

TACK VARE ALLEMANSRÄTTEN KAN ALLA TA DEL AV FUNÄSFJÄLLENS FANTASTISKA OCH LÄTTTILLGÄNGLIGA FJÄLL ÅRET RUNT. MEN I DEN RÄTTEN INGÅR ÄVEN SKYLDIGHETER SOM ENKLAST GÅR ATT SAMMANFATTA MED ATT VAR OCH SKALL VISA HÄNSYN TILL NATUR OCH DJURLIV.

Text: Karin Rensberg Rihpa

Rennäringen
Stora områden i västra Härjedalen är renbetesfjäll, områden som nyttjas av samerna och rennäringen.
Här är det extra viktigt att hänsyn visas. Renar är känsliga för störningar från människor och djur, särskilt om våren när kalvarna föds.
Är störningen för stor kan vajan stöta ifrån sig sin kalv. Renarna är även känsliga för störningar när de samlas och drivs i hjordar till rengärden
för kalvmärkning eller skiljning. Om renarna skräms kan hjorden splittras och flera dagars arbete för renskötarna vara spolierade.
Är svarta eller blåa säckar upphängda efter vägen betyder det att renar finns i området.
Skoteråkningen i Funäsfjällen är i världsklass och det är viktigt att reglerna efterföljs så att de avtal som finns med markägare ochstaten kan fortgå.
Det finns härliga friåkningsområden, men bara där är det tillåtet att åka utanför leden. Respektera det och alla kan fortsätta att njuta av de nu 610 km preparerade leder som finns.
Hundägarens ansvar
Vistas du i renbetesfjällen ska du ha din hund kopplad. Under tiden 1 mars till 20 augusti måste du
hålla din hund under extra stor uppsikt när du är ute i naturen. Om du vill träna din hund inför jakt eller genomföra särskilt jaktprov
inom renbetesfjällen i Jämtlands län behöver du ett tillstånd från Länsstyrelsen. I de flesta naturreservat gäller kopplingstvång.
Hundägare har så kallat ”strikt ansvar” för sin hund. Det innebär att du till och med kan hållas ansvarig för skada som hunden orsakar även
om någon annan har hand om den. I ansvaret ingår också att känna till vilka lagar och regler som gäller.
Håll fjällvälden ren
Är en kampanj inom allemansrätten som syftar till att minska nedskräpningen i fjällvärlden.
Besökarna i fjällen uppmanas att ta med sitt skräp till närmaste fjällstation eller papperskorg.

Naturen är vår egendom och den skall vi vara rädd om!