Nytt gemensamt ledbolag i Funäsfjällen

Områdets skoterledsbolag och Nordic Ski:s fyra spårgrupper blir till ett gemensamt bolag: Funäsfjällens Ledbolag, där även cykel kommer att ingå. - Det blir fantastiskt bra att kunna samordna och utveckla tre redan nu starka produkter i Funäsfjällens Ledbolag, säger ordförande Sven-Erik Hammar.

I västra Härjedalen har jorden, skogen och fjället brukats under hundratals år. Det finns också en lång historik i området av att arbeta tillsammans sinsemellan; turistnäring, markägare och renskötare. Funäsfjällen var tidiga med att reglera skoteråkningen på ett förtjänstfullt sätt. Nordic Ski var inte bara bland de första med att ta ut en avgift för längdskidåkning, utan ses också som Sveriges bästa område för ändamålet. Cykel bedöms vara den enskilda aktivitet som växer mest.

Med Funäsfjällens Ledbolag kommer drift och underhåll att bli mer effektivt, samtidigt som fördelarna med att samla kommunikation och administration för cykel, längd och skoter är många.
– Det här är en precis påbörjad resa som vi kommer att kunna växla upp. Det är många som vill nyttja omgivningarna och det ska vi göra med minsta möjliga påverkan på naturen och andra intressenter, med så stor upplevelse av den som möjligt, säger Sven-Erik Hammar.

Det nya bolaget har beviljats medel från Tillväxtverket för att driva ett projekt med hållbar platsutveckling i fokus, med syfte att Funäsfjällen fortsätter att vara en konkurrenskraftig och underbar plats att gästa, bo och verka i.
– Dialogen och samverkan mellan oss alla är nyckeln, oavsett om man är gäst, markägare, jordbrukare, företagare, renskötare eller föreningsmedlem, säger Sara Klockervold, projektledare.

Ansvaret för vandringlederna i området, kommer fortsatt Bygdesamrådsgruppen att ha, en ideell förening som samlar de olika byalagen i västra Härjedalen.

Under våren har Funäsfjällens Ledbolag framförallt arbetat i högt tempo för att förbereda cykelsäsongen som startade den 1 juli:
– Vi hoppas och tror på en väldigt fin sommar, säger Sven-Erik Hammar.

Kontaktperson:

Ordförande i Funäsfjällens Ledbolag, Sven-Erik Hammar 070-691 14 52