Mervärde Funäsfjällen

FUNÄSFJÄLLEN ÄR SÅ MYCKET MER ÄN ETT GEOGRAFISKT OMRÅDE. DET ÄR VÅRT GEMENSAMMA ARV OCH ANSVAR.


Idag är vi drygt 200 medlemmar i Funäsfjällen som samarbetar i fjällbyarna Ramundberget, Bruksvallarna, Fjällnäs, Tänndalen, Tännäs, Ljusnedal, Messlingen, Mittådalen och Funäsdalen.

Det är vi som lever och är verksamma här – bland annat skidanläggningar, äventyrsföretag, hotell, stugbyar, byggföretag, bensinmackar, samebyar, restauranger, butiker, caféer och privatpersoner – som tillsammans arbetar för en hållbar utveckling av vår storslagna miljö. Ett arbete som naturligtvis kräver både engagemang, kunskap och resurser.

På naturens villkor

I takt med att fler rör sig i den vackra fjällvärlden så blir påverkan på miljön allt större. Större trafik på leder i kombination ökar slitage och får konsekvenser för det naturliga kretsloppet, men även för oss människor som vill njuta av fina och säkra leder.

I Funäsfjällen lever och verkar vi på naturens villkor och det är med stor respekt till just naturen som vi söker lösningar för att vi även i framtiden ska kunna vistas i fjällmiljö på lika villkor som idag, sommar som vinter. Ökad trafik längs lederna ska inte behöva innebära högre slitage. En ekvation som innebär stora utmaningar. Men allt är möjligt. Och allt händer tack vare att alla medlemmar, tillsammans med dig som gäst och besökare är med och bidrar.

Välkommen hit – igen och igen.