Regler för skoteråkning

Regler för dig som åker skoter i Funäsfjällen

Hela ledsystemet är planerat och lagt så att störningen för flora och fauna, rennäring, och andra skidåkande gäster i området skall bli så liten som möjlig. Funäsfjällens Ledbolag som driver arbetet och utvecklingen med våra skoterleder är en viktig del i ett balanserat nyttjande av fjällvärlden. Tillsammans bygger vi en fjällvärld som inte bara är hållbar idag, utan finns där för kommande generationer. Så att vi alla får fortsätta att känna fjällets frihet.

Tillsammans för en frisk fjällvärld

Det väldigt viktigt att du som skoteråkare håller dig till de markerade lederna eller i godkända friåkningsområden. Idag är all skoteråkning reglerad. Detta kan inte sägas nog många gånger. Vilket betyder att det till och med är olagligt att avvika från leden och därmed straffbart. Det finns en anledning till att varje led är placerad och dragen just såsom den är, att det inte finns genvägar. Att avlastningsplatserna ligger där de ligger. Det är ett långsiktigt arbete för en hållbar fjällvärld.  Vi arbetar ständigt med att utveckla lederna, undersöka nya dragningar och områden. En förutsättning för vårt arbete och för att idéer ska bli verklighet är reglerna för de leder och områden som redan finns följs. Så tack på förhand!

Ett fjällområde för alla

Vi fortsätter arbetet med att möta önskemål från skidåkare och boende i dalgångarna om mindre buller och störningar. ”Snöskotern skall vara i besiktigat skick. ”Slutburkar” och andra tillbehör som orsakar högt och störande ljud är ej tillåtna. Områden med känslig natur och djurliv är fredade. Stora bullerfria områden är skapade. Med minskat buller, blir fler nöjda. Även skoteråkare!❤️

Se till att du är väl insatt i reglerna, och sen: ut och njut av vår magiska fjällvärld!

REGLER SKOTERKÖRNING

NYA NATIONELLA REGLER

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR SKOTERKÖRNING I FUNÄSFJÄLLEN