Rekordtidig säsongspremiär för längdskidåkning i Bruksvallarna

Förhoppningsvis tillfällig paus för Sun Maid-spåret

Det är med tungt hjärta vi berättar att SunMaid-spåret inte kommer att kunna pistas i vinter.

SunMaid-spåret går långa sträckor på en samfälld väg, en så kallad S:1a, där de som har fastigheter längs den vägen har rätt att färdas längs den även med fordon och därmed rätt att beställa plogning till sin fastighet som ligger längs den. Har man hus där så känns det ju som ganska självklart. Och tillsammans med fastighetsägarna har vi ju oftast kommit på nya bra lösningar.

Som för ett par år sedan längs samma led. Då byggdes en ny sträcka av längdspåret nedanför Osthang av fastighetsägaren, då plogning begärts på en kortare del av S:1an.

Men nu är plogning efterfrågad på en längre sträcka längs samma led. Så som man ju har rätt till. Vi gick in med ambitionen att detta ska vi försöka lösa med samordning igen, så vi satte igång:

Första biten från det nybyggda längdspåret från Osthang har vi lov av fastighetsägaren att även där bygga en led vid sidan om S:1an. Men här började utmaningen. På en kort sträcka där är vägen mycket smal och svår att bredda på grund av att Ljusnan har meandrat in mot vägen. Här måste man fylla på vägbanken för att förhindra fortsatt meandring in mot vägen för att kunna bredda för längdspåret.

I den branta backen som sedan följer sett västerifrån är det mycket brant ner mot den sida där vi hade hoppats det skulle gå att bredda tillräckligt för att räcka till både bilväg och längdspår.
Men fastighetsägaren har meddelat att det inte är möjligt.

Ett litet plåster på såren

Som ett plåster på såren och för att förbättra skidupplevelsen lite har vi lämnat in en förfrågan till och fått ja från Mittådalens Sameby och Länsstyrelsen om att tillfällighetsvis få pista två nya anslutningar till 4Motionspåret.
Den första når man en bit mot Bruksvallarnas arena efter att ha passerat över Ormsandsbron till norra sidan. Anslutningen följer en gammal körväg till skoterleden och samkör med den över landsvägen till 4Motionspåret.
Den andra från längdspåret nedanför Osthang längs skoterutfarten över Ljusnan  och sedan cykelleden till 4Motionspåret.

Men vi hoppas verkligen finna en lösning med öppnande av det vackra SunMaid-spåret igen.