Allmänna villkor

JUST NU HAR VI TILLFÄLLIGA OM- OCH AVBOKNINGSVILLKOR.

Vill du boka din fjällsemester, men känner dig osäker?
Pga den rådande pandemin har vi infört tillfälliga avbokningsvillkor för bokningar gjorda med ankomst tom 2 Maj 2022.

För er som bokar nu, eller har gjort er bokning efter 1 oktober 2020, med ankomst före 2 Maj 2022.

Om ni lägger till ett avbeställningsskydd när ni gör er bokning, har ni rätt att fritt avboka er bokning fram till och med 21 dagar innan ankomst. Vid ev avbokning tillkommer en avbokningsavgift på fn 495 kr, totalt 990:-

Avbokar du mindre än 21 dagar innan ankomst, sker ingen återbetalning av bokning. Detta gäller oavsett utfärdad reseavrådan, reseförbud eller lockdown.

Vi rekommenderar dig att se över din hemförsäkring och eventuellt teckna en kompletterande reseförsäkring om du vill skydda dig extra.

I övrigt våra ordinarie allmänna villkor.

 

DESTINATION FUNÄSFJÄLLENS ALLMÄNNA BOKNINGSVILLKOR

Dessa allmänna villkor gäller mellan Destination Funäsfjällen AB, och den som själv eller genom annan träffar avtal med Destination Funäsfjällen enligt vad som angetts i bekräftelsen (gästen). Avtalet kan gälla boende, resa, aktivitet och köp av andra produkter och tjänster, eller en kombination av dessa (arrangemanget). Samtliga priser avser svenska kronor (SEK) och redovisas inklusive moms.

Vem är ansvarig?
Ansvarig förmedlare är Destination Funäsfjällen AB,
Rörosvägen 30, 840 95 Funäsdalen, Tel: 0684 -155 80,
Org.nr: 556169–2855, Vat.no SE556169285501

När blir min bokning bindande?
Det är gästens ansvar att kontrollera bokningsbekräftelsen och att se till att ankomst- och avresedatum är riktiga. Bokningen gäller för såväl boknings¬stället som för gästen så snart anmälningsavgift eller hela hyran är betald.

Serviceavgift
Vid bokning via telefon eller mail tillkommer en serviceavgift. För bokning av boende är avgiften 150 kr och för bokning av endast en aktivitet är avgiften 50 kr.

När ska betalning ske?
Du skall betala det pris som är fakturerat för din bokning, plus eventuella tillkommande kostnader som till exempel avbeställningsskydd och serviceavgift. Betalningen ska göras inom de datum som framgår på fakturan. Anmälningsavgift om 990 kronor betalas vid bokningstillfället. Slutlikvid 40 dagar före ankomst, eller om bokningen görs senare än 40 dagar innan ankomst, ska full betalning erläggas direkt.

Ändringskostnad och ombokning
Ändring och ombokning är möjlig fram till 30 dagar innan ankomst mot avgift. Ändringsavgiften 495 kronor per bokning och tillfälle. Överlåtelse av boende kan ske före avresedagen och meddelas till förmedlaren/bokning. Observera att ändring av ankomst- eller avresedag räknas som ombokning

Vad händer om jag inte betalar i tid?
Om du inte betalar anmälningsavgiften i tid kommer din beställning att avbokas. Notera att ingen betalningspåminnelse kommer att skickas ut. Missar du betalning av bokningens slutlikvid, så räknas även detta som en avbeställning från din sida.

Vad gäller om jag vill avboka?
Du kan avboka per telefon 0684-15580, via mail till [email protected] eller per brev. Avbokningen ska ske till Destination Funäsfjällen AB. Avbokningar som gör till någon annan än oss är ogiltig. Du ansvarar själv för att din information har gått fram. Avbokningen ska ske senast 24 timmar innan ankomst.

Avbokning med avbeställningsskydd
Du kan köpa ett avbeställningsskydd vid bokningstillfället. Det innebär att du kan avboka bokningen fram till och med dagen innan avtalad ankomst mot en avbokningsavgift på 495 kr, samt kostnaden för avbeställningsskyddet 495 kr

Förutsättningen för avbokning är att du eller någon i ditt resesällskap uppfyller något av följande kriterier:

• Du har drabbats av akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall

• Du har fått en inkallelse till krigsmakt eller civilförsvar

• Du har drabbats av väsentlig skada genom bostad, brand, översvämning eller liknande allvarlig händelse.

Du måste kunna styrka ditt förhinder med intyg från t.ex. läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Intyget skall vara oss tillhanda senast en vecka efter avbokningsdagen.

Avbokning utan avbeställningsskydd
Vid avbokning tidigare än 40 dagar innan ankomst behåller vi anmälnings­avgiften. Från 40 dagar och fram till ankomstdag utgår ingen återbetalning. Inbetalda avgifter återbetalas ej. Avbokningen ska vara Destination Funäsfjällen AB tillhanda senast 24 timmar innan resan skulle ha påbörjats.

Vad har jag för rättigheter?
Om vi inte tillhandahåller hyrt boende i utlovat skick, eller vid rätt tidpunkt, och inte klarar av att erbjuda dig annat likvärdigt alternativ, så har du rätt att säga upp avtalet och få ersättning med avdrag av det du redan hunnit utnyttja.

Som förmedlare är vi skyldiga att se till

  • att du får en skriftlig bekräftelse på din bokning.
  • att köpt produkt/ tjänst stämmer med beskrivningen. Vi ansvarar inte för löften som ägaren eller dennes kontaktperson kan ha gjort direkt till dig utan vår vetskap.
  • att du informeras om alla väsentliga förändringar som rör din bokning.
  • att du får disponera boende från kl. 15.00 avtalad ankomstdag till kl. 11.00 avresedag, om inget annat bekräftats i er bokning. Avvikelser kan förekomma beroende på ert boendealternativ.

Vad har jag som resenär för skyldigheter?
Du måste vårda hyrd produkt/ boende väl och följa de bestämmelser som gäller. Du ansvarar själv för alla skador som uppstår på fastigheten och dess inventarier, genom att Du eller någon i ditt sällskap varit vårdslös.

Du får inte använda boendet till något annat än vad som avtalades vid bokning, och Du får inte låta fler personer övernatta i boendet, än vad Du uppgav vid bokning.

Vid självhushåll utan städservice, är det du som ansvarar för att städa ordentligt före avresa. Missad eller dålig städning kommer debiteras med en avgift på mellan 2000 – 5000 kr.

Överträdelse mot rök- och husdjursförbud debiteras med en avgift på mellan 2000 – 5000 kr.

Minimiålder för minst en person i sällskapet är 18 år.

Övrigt
Stugor och lägenheter är utrustade för självhushåll. Tänk på att det i logipriset inte ingår städning, sänglinne, handdukar, toalettpapper/hushållspapper, barnsäng/barnstol om inget annat avtalats vid bokningstillfället på bekräftelsen.

Snögaranti
Under försäsong ska minst 3 km längdspår vara åkbara. Under säsong ska minst 5 nedfarter eller 20 km längdspår vara åkbara. Om vi inte kan tillhandahålla det så betalar vi tillbaka kostnaden för outnyttjade dagar, avseende inköpta skipass/ spårkort och boende bokat via Destination Funäsfjällen AB.

För att se gällande datum för försäsong samt säsong hänvisar vi till vår hemsida www.funasfjallen.se.

Vad händer om vi inte kommer överens?
Klagomål på stugan/lägenheten skall framföras till oss så snart som möjligt, dock senast kl 17:00 dagen efter ankomst. Fel som uppstår under er vistelse skall omgående anmälas, i första hand till anläggning eller stugvärd, så de får en chans att rätta till problemet.

Vi behöver även klagomålen skriftligt för vår hantering. Om vi inte kan komma överens kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden. Den består av en opartisk ordförande och representant för researrangörer och konsumenter. Nämndens adress är: Box 523, 161 15 Vällingby.