4. Hamra – Tänndalsvallen – Hamra

Rundturen går förbi Storkläppen på sluttningen längs Svansjön. Leden rundar därefter Svanåkläppen och går ner till Tänndalsvallen. Därifrån i dalen på norra sidan av Tännån tillbaka till Hamra. Turen kan också utgå från Buskvallen eller vid Svansjöliftarna.

Startpunkt                          Linbanans bergstation Hamra
Längd                                  12 km
Typ av tur                           Rundtur
Typ av led                           Kryssled och Nordic Ski

Från Hamraliftarnas bergsstation tar du kryssleden/Nordic Skis högfjällspår mot Svansjön. Leden viker snart 90 grader åt vänster och går sedan parallellt längs Svansjön. Efter att ha passerat Storkläppen på vänster sida går Nordic Ski högfjällspåret till vänster ned mot dalen, men du fortsätter på kryssleden. Den går rakt fram till Svansjöns ände och rundar Svanåkläppen, efter att ha passerat en privat stuga till höger viker den åt vänster och för dig ner till Tänndalsvallens skidbacke.

Efter att ha åkt ned i den snälla backen (till vänster) vid Tänndalsliften letar du upp Strömspåret nedanför bilvägen och tar det till vänster för att komma fram till Nordic Skis transitspår.  Det blir något kortare att nå transitspåret om du skidar 500 m utefter bilvägen. Transitspåret fortsätter i dalen, i 5 km, förbi hela Tänndalens alpina skidområde, med gott om kaffestugor och restauranter, och tar dig åter till Hamra.

Ladda ner turen i utskriftsvänlig version

Kontrollera alltid snö- och väderförhållanden innan avfärd.
Var extra uppmärksam när ni rör er utanför rösad led.