1. Fjällnäs – Bruksvallarna via Svalåtjärn

Turen går över öppna och storslagna fjällvidder. Den tar dig brant uppför genom fjällbjörkskogen och fortsätter sedan över fjället till Svalåtjärn. Därifrån vidare norr om Stor-Skarven via Knallens toppstuga till Bruksvallarna.

 

Startpunkt                          Fjällnäs, Nordic Ski parkeringen
Längd                                  18 km
Typ av tur                           Envägstur
Typ av led                           Kryssled och Nordic Ski

Du startar från parkeringen vid Nordic Skis informationstavla vid väg 84 ett par hundra m öster om Fjällnäs högfjällshotell.  Du tar spåret med orange märkning norrut, ganska brant, en dryg km genom björkskogen till spårcentralen och Nordic Skis raststuga. Där tar du till höger ett kort stycke längs Nordic Skispåret till en T-korsning. Där tar du först till vänster och när du korsar kryssleden tar du den till höger i nord-ostlig riktning på Nordic Ski fjällspår Svalåtjärn/Bruksvallarna. Du har nu kommit upp på kalfjället och har 7 km spår i öppen, vacker och småkuperad fjällterräng framför dig. Med vinden i ryggen blir denna del av turen  extra njutbar! Till höger, söderut, breder Anderssjöarna ut sig och norr om spåret har du det vackra Skenörsfjället.

Från Svalåtjärn som är ett nav i denna del av ledsystemet, tar du kryssleden som är ett Nordic ski högfjällspår i nordostlig riktning mot Bruksvallarna. Efter en halv km korsar du en skoterled och sedan går det långsamt uppåt mot Knallens toppstuga på 1 050 m för välbehövlig paus.  Strax före toppstugan har du en brant och lavinfarlig sluttning på vänster hand (markerad med skyltar).  Lämna därför inte kryssleden.

Utsikten från toppstugan är magnifik; i sydost Funäsdalsberget, i söder Stor-Skarven, i väster Hästkläppen och långt bort i fjärran Skarsfjället. Och i nordost ser du Mittåkläppens ikoniska profil.

Nedfarten från Knallen kan vara lite svår, speciellt om det är isigt på vårvintern. Ta det därför försiktigt i början nerför branten. Följ först Nordic Skileden och kryssleden ca 1,5 km rätt norrut och fortsätt sedan kryssleden nedåt i rät vinkel åt höger.  Därefter följer ett trevligt spår utför ända ned till ICA-affären och skidbussens hållplats.

 

Ladda ner turen i utskriftsvänlig version

Kontrollera alltid snö- och väderförhållanden innan avfärd.
Var extra uppmärksam när ni rör er utanför rösad led