10. Bruksvallarna – Bruksvallarna via Ösjöstugan

Rundturen går först upp genom Ösjödalen till Ösjöstugan. Sedan tillbaka på kryssled längs Ramundbergets östra sluttning till spårtorget nedanför Walles fjällhotell och vidare ned till Bruksvallarna.

Startpunkt                          Bruksvallarna, ICA affären
Längd                                  15 km
Typ av tur                           Rundtur
Typ av led                           Kryssled och Nordic Ski

Från ICA affären i Bruksvallarna tar du det gröna Nordic Ski-spåret som går lätt uppför i 2 km och passerar nedanför Walles fjällhotell till ett spårtorg. Där finns ledmarkeringar åt olika håll och du tar då kryssleden/Nordic Ski högfjällspår åt nordväst mot Ösjöstugan. Spåret  kommer snart upp på kalfjället mellan Hästkläppen och Ramundberget (berget).

Efter drygt 2 km lätt uppför når du en ny kryssledskorsning. Här ser du Skenören i söder.  Du tar till höger här och kommer snart förbi Ösjökläppens utlöpare och kan se Skarsfjällets vackra siluett rakt i norr. Efter ytterligare ett par km med lätt åkning är du vid Ösjöstugan. Här finns fika, våfflor och mat.

Därifrån vänder du tillbaka genom att först följa leden mot Ramundbergets liftar. Framme vid linbanans bergsstation tar du kryssleden tvärt till höger och fortsätter på den rakt söderut på Ramundbergets östra sida.  Du korsar skoterleden ett par gånger innan du kommer tillbaka ner till det spårtorg du passerade på uppvägen. Därifrån tar du samma spår ner som du kom upp på tillbaka till utgångspunkten.

Alternativ hemfärd:  Från Ramundbergets fjällgård kan du ta det Nordic Skispår som följer Ljusnans dalgång tillbaka till Bruksvallarna.

Alternativ startpunkt: Ta bilen upp till Walles fjällhotell (betalparkering) och kliv på leden där vilket gör turen cirka 4 km kortare.

Ladda ner turen i utskriftsvänlig version

Kontrollera alltid snö- och väderförhållanden innan avfärd.
Var extra uppmärksam när ni rör er utanför rösad led.