Bruksvallarna–Funäsdalen

Text: admin Foto:

Startplats:

Ta skidbussen eller bilen till Bruksvallarna och hoppa av vid ICA-Stigmyhrs. Där tar ni det oranga transitspåret mot Funäsdalen.

Färdledare:

Lätt, ca 19 km, ca 80 meters höjdskillnad. Ca 2-4h.
Transitspåret mellan Bruksvallarna och Funäsdalen är en enkel, lätt kuperad led i fjäll- och skogsmiljö förbi fäbodar med vacker utsikt. En del av Nordic Ski Center och alltid preparerad.
Följ det oranga spåret sydöst efter Ljusnan, förbi området som heter Flon. Sedan börjar en liten klättring uppför fjället. När ni kommit upp på platån finns ett vindskydd som heter Järvåsflon. Flon är härjedalska för öppen myrmark. Där kan ni stanna till och titta på utsikten över dalgången. Genom dalgången kan man på sommaren se gruvor i bergssidan där man sedan 1700-talet brutit metaller i olika omgångar. Under 1700-talet bröts det koppar, då var Bruksvallarna fortfarande bara en fäbodvall till Funäsdalen. Under 1800-talet blev järn den viktigaste metallen i området.
Sen fortsätter ni mot Vivallen och Funäsdalen i sydlig riktning. Efter cirka 2,5 kilometer kommer ni till nästa vindskydd, vid Morvallen, det behöver inte vara en ansträngande tur om ni vill slå er ner en stund och vila. Därefter fortsätter spåret lätt kuperat ungefär 2,5 kilometer tills ni kommer till Vivallen och raststugan. Där tar ni vänster mot Funäsdalen och fortsätter efter Funäsdalsbergets sida allt eftersom den blir brantare, förbi Eriksgården där ni kan hoppa av och gå in till byn eller om ni vill fortsätta lite uppför och komma fram vid liftarna på Funäsdalsberget.

Skriv ut som pdf vp12

vp12

Kontrollera alltid snö- och väderförhållanden innan avfärd.
Var extra uppmärksam när ni rör er utanför rösad led.