Unikt samarbete kring nationell standard för cykling

Destination Funäsfjällen och Visit Dalarna bjuder nu in cykelledsaktörer till en nationell graderings- och skyltstandard. Målet är att förenkla för gäst och ledaktör att skapa hållbara och kvalitativa MTB-leder. Initiativet kommer att gynna Sverige som cykelledsdestination och är ett steg i att göra Sverige till ett av världens ledande naturturismländer.

Visit Dalarna och Destination Funäsfjällen bjuder in landets cykelledsaktörer till ett samarbete kring en nationell graderings- och skyltstandard. Målet är att förenkla för gäst och ledaktör att skapa hållbara och kvalitativa MTB-leder. Initiativet kommer att gynna Sverige som cykelledsdestination och är ett steg i att göra Sverige till ett av världens ledande naturturismländer.

Den gemensamma satsningen initierades i samband med Cykelmässan i Göteborg, 15–17 mars 2019. Detta under ett möte som samlade den så kallade LOK-gruppen, som består av privata och offentliga cykelledsaktörer från hela Sverige, vars syfte är att verka för att utveckla turistiska cykelleder för mountainbike och leisure-cykling.

Nu tas nästa steg i samarbetet, då flera starka cykelledsaktörer kommer att samlas för ett inledande möte under våren – däribland destinationerna Bergslagen, Värmland, Järvsö och Skåne. Initiativet kan leda till ett nationellt arbetssätt och gemensamma riktlinjer kring spår- och ledutveckling, med avstamp i gradering och skyltning. Det kan samtidigt skapa förutsättningar för nationell och lokal utveckling. Framledes finns även behov av att titta på frågor om hållbarhet, juridik, markaktörer och drifts- och intäktsmodeller.

– Det första steget består i att med hjälp av öppenhet och erfarenhetsutbyte plocka det bästa ur det material som olika ledaktörer sitter på idag. På så sätt kan vi skapa ett erfarenhetsbaserat graderings- och skyltsystem som fler kan använda sig av och som förenklar för gästen, säger Linnea Johansson, ansvarig projektledare för cykelnätverket Biking Dalarna.

Bakgrunden till initiativet är att cykling i fler olika discipliner utvecklas starkt i hela världen. Idag saknas en nationell standard för mountainbike, då varje aktör i dagsläget sätter sin egen. Detta skapar otydlighet för gästen och försvårar utvecklingsarbetet för ledaktören.

– Vi behöver generellt förenkla för gästen. Inom ramen för dethär initiativet tror vi fullt ut på att om vi tillsammans kan lyfta Sverige som spår- och leddestination, så kommer enskilda destinationer och aktörer också att lyftas. Därför är det viktigt att samarbeta nationellt, säger Petter Eurenius, projektledare för spår- och ledprojektet Affärsdrivande Multiarena i Funäsfjällen.

Läs mer om projektet Affärsdrivande multiarena här

För mer information kring samarbetet kontakta:
Linnéa Johansson, projektledare Biking Dalarna
[email protected]
010-600 29 27

Petter Eurenius, projektledare Affärsdrivande Multiarena i Funäsfjällen
[email protected]
070-602 87 98