Förstudie Affärsdrivande multiarena

Spår och leder – En viktig del av framtidens Funäsfjällen

Under våren 2017 startas arbetet med att belysa behoven kring Funäsfjällens spår- och ledsystem. Arbetet ska resultera i en projektplan för utveckling av morgondagens spår- och ledsystemet  som inkluderar underhåll, drift, information och marknadsföring. Det är ett viktigt jobb som påbörjas, här nedan följer en sammanfattning av projektansökan.

Spår och leder är av mycket stor betydelse för Destination Funäsfjällens framtida utveckling. Längdåkning och skoter i kombination med den alpina produkten är ett unikt konkurrensmedel under vintersäsongen. Sommaren är den säsong som bedöms ha den största tillväxtpotentialen och att utveckla nya leder för cykel, vandring, ridning och kanot i fjällnära miljö är framgångsfaktorer för en attraktiv sommarprodukt.

Behovet av utveckling på Funäsfjällens befintliga spår och leder är idag stort. Gästens krav har under åren förändrats och leder som i många år endast har underhållits kräver nu en kvalitetshöjning.

En utveckling av spår och leder utifrån dagens och morgondagens krav, med inriktning mot tillgänglighet och upplevelse behöver ske. I beaktande med miljö och kulturella värden kan vi skapa ett av världens bästa spår och ledsystem. I detta ingår även ett skylt- och designprogram, både fysiskt och digitalt som stöd för hänvisning och information, paketering, marknadsföring och en plan för framtida underhåll och drift av samtliga våra spår och leder.

Förstudien ska identifiera och utveckla behoven avseende framtida spår och leder samt utarbeta förslag till projektbeskrivning inklusive finansiering. Med rätt åtgärdsplan, tidplan, resursplan och budget samt finansiering genomförs projekt både effektivare och med högre måluppfyllelse.

Utvecklandet av spår och leder betyder mycket för Funäsfjällens attraktionskraft som kan mätas i både antal nya gäster, tillväxt i medlemsföretagen samt antal nya arbetstillfällen. Arbetet kommer att ske med stor delaktighet och samarbete av de olika aktivitetsområdena och med beaktande av eventuella synergier mellan dem. Förstudien sker på uppdrag av Destination Funäsfjällen AB och genomförs i projektform med start våren 2017 med stöd från Leaderområdet Sjö,skog & Fjäll (Sjoskogfjall.se) genom Jordbruksverket och med stöd av lokala intresseföreningar.

För mer information, kontakta:
Petter Eurenius
070 602 87 98
[email protected]

LÄS VÅR FÖRSTUDIE  HÄR