Affärsdrivande multiarena

Under våren 2017 påbörjade Destination Funäsfjällen tillsammans med ett 40-tal eldsjälar en omfattande förstudie. Arbetet skulle leda till åtgärder för att öka ledernas hållbarhet och kvalitet så belastningen på naturen i framtiden minskar, även om antalet besökare ökar. I juni i år kunde ett av Nordens största investeringsprojekt i utvecklandet av hållbara och kvalitativa ledsystem dra igång.

Hållbarhet som ledord

I projektet ingår sex olika ledsystem; skoter-, längd-, vandring-, cykel-, rid- och paddelleder. Tillsammans bildar dessa spår och leder en sträcka på ca 1 700 kilometer. Det motsvarar ett avstånd lika långt som mellan Stockholm och Geneve, en sträcka som med flyg tar cirka 3 timmar. Att besöka vår vackra fjällvärld har blivit allt mer populärt och under 2000-talet har slitaget på naturen ökat i takt med att antalet besökare ökat. Men detta får aldrig ske på bekostnad av naturen och vi som destination har ett stort ansvar att bevara och skydda vår fantastiska fjällvärld.

“Människans belastning på naturen är ökar för varje år och naturen får aldrig en chans till återhämtning, vilket kan leda till permanenta sår. Vi behöver därför forma våra leder så att de klarar en högre belastning. Om vi ska ta emot fler gäster blir vårt ansvar mot naturen desto större. En ökad besöksnäring får aldrig ske på bekostnad av naturen.” 

– Petter Eurenius, Projektledare

Förutom ett stort fokus på miljön är även en viktig del att bidra till ett mer hållbart samhälle. Att tillsammans skapa nya förutsättningar för människor i Funäsfjällen att leva och verka. Att stärka företagarnas och områdets konkurrenskraft, och tillåta fler att i framtiden ta del av vår vackra fjällmiljö är en förutsättning för att skapa en hållbar framtid.

Åtgärder

Det finns en rad åtgärder som kan göras för att skapa hållbara och kvalitativa leder. Förutom praktiska åtgärder som att förstärka leder, i vissa fall spånga, dränera blöta partier, dra om leder från känsliga naturområden eller kanske helt enkelt stänga leder som går där det inte är hållbart, så kan vi också skapa möjligheter för gästen att ta ansvar.

Genom digital information så kan vi sprida gästerna i området för att undvika hög belastning på ett ställe, vi kan informera om att undvika områden på grund av t.ex. rendrift, jakt eller höga vattenflöden. Därför ska projektet också ta fram ett nytt enhetligt skyltsystem och skapa digital information för att hjälpa gästen göra rätt val.

Ett långsiktigt sätt att skapa hållbara leder och ta ansvar för dem är att hitta en gemensam driftsform för framtida av samtliga ledsystem. På det sättet kan både tid och pengar sparas i driften samtidigt som gästen får bättre upplevelser.

Pågående och planerade arbeten

Projektet startade första veckan i juli 2018 med uppstart för arbetarna ute på lederna. Under sommaren har man bland annat arbetat med leder i Funäsdalen, Tännäs och i Bruksvallarna. Målet under första arbetsperioden var att fortsätta med hållbarhetsarbetet på Guldturerna och samtidigt inventera samtliga vandrings, cykel, rid och paddel-leder. Inventeringarna som gjorts ligger till grund för planeringen av arbetet inför kommande barmarksperioder och utkörning av material under vintern. Parallellt har man även arbetat med att komma igång med brobyggnationer.

Vi som arbetar i projektet