Kontrasternas landskap

Annorlunda fjällvandringar

NATUREN I FUNÄSFJÄLLEN BJUDER PÅ KONTRASTER: DE HÖGSTA TOPPARNA I SÖDRA FJÄLLKEDJAN. UNIKA URTIDSLANDSKAP, STORSLAGNA FJÄLLPLATÅER, KARGA STENBLOCKSLANDSKAP OCH BOTANISKA PARADIS, ÖVERALLT FINNER DU SJÖAR, TJÄRNAR, MYRAR, BÄCKAR OCH ÄLVAR. VI BESKRIVER HÄR NÅGRA LÄTTA TURER I NÅGRA AV DESSA OMRÅDEN. FLERA INTE SÅ VÄLKÄNDA FÖR TURISTEN I GEMEN.

Foto: Eva Wallstam & Bo Stenson

I SÖDER LABYRINT AV LAND OCH VATTEN

Istidens härjningar syns överallt I Rogenområdet. Det är ett naturreservat som tillsammans med Femundsmarkas nationalpark I Norge ingår i det s.k. Gränslandet. Här möter du en karg urtidsmark, som utgörs av en labyrint av sjöar och låga fjäll uppdelade av smala landtungor. Marken består av stenig, näringsfattig så kallad dödismorän, internationellt känd som Rogenmorän. På döda torrakor av tall kan du hitta den sällsynta, mycket giftiga, gröna varglaven.
Utgångspunkt för turer är Käringsjön, 30 km söder om Tännäs. Här kan du gå rakt söderut till en STF-stuga, Rogenstugan, på en slingrande stig längs landtungor med gles tallskog mellan små sjöar. Rogen, som dyker upp vid en stor sandstrand, är Härjedalens största sjö och kan bäst beskrivas som ett mäktigt innanhav omgivet av fjäll. Du följer stranden till stugan som ligger idylliskt på ett näs med bastu och fantastisk utsikt. (11 km)
Du kan också gå norrut och bestiga det lilla fjället Handskinnvålen (999 m). Leden går upp till fjällryggen varifrån du går fritt upp till toppen. Utsikten över det storslagna Rogenlandskapets småflikiga sjöar och fjäll i både Norge och Dalarna är unik. (9 km)

I NORR BLOMSTERPARADIS, VATTENFALL OCH HÖGFJÄLLSKÄNSLA

Hamrafjället och Mittåkläppen är välkända, kalkrika, botaniska paradis i Funäsfjällen. Mer okända som blomsterparadis är nog övre Ljusnans dalgång och Klinkens gamla säterområde. Du når dit via Slättansvallen strax väster om Ramundberget. Stigen till Klinken på frodiga älvstränder längs Ljusnan är njutbar och blomsterprakten är rik framför allt på de öppna slåtterängarna, som är ett Natura 2000-område. Här finns orkidéer av olika slag, även den sällsynta brunkullan. (6 km)
Att fortsätta turen längs Ljusnans strand är nästan ett måste. Du fortsätter då upp längs Tvärån, förbi forsar, vattenfall och naturliga badplatser. Efter ett uppfriskande dopp kan du återvända eller gå vidare längs ån upp genom ängsbjörkskogen och fjällhedarna under Skarsfjället. Tillbaka kan du göra en rundtur på kalfjället via den lilla Giertebåvnetoppen på drygt 1 000 m höjd. (19 km)

I NORDOST DE STORA RUEN OCH VIDDERNA

Flatruets väldiga fjällplatå korsas av Sveriges högst belägna landsväg. Från dess högsta punkt kan du vandra till den lilla “toppen” Mieshketjahke (1 066 m) med panoramautsikt över hela Flatruet och högfjällen Helags och Skars. Stigen är lättgången men passerar myrmarker. För det mesta träffar du här på renar. (7 km)
En ovanligare tur går till Kappruet (1 003 m), en solitär fjällplatå med himmelsvid utsikt I en mindre besökt del av fjällvärlden. Från vägen till Mittådalen går en fin stig på en lång rullstensås till och förbi Anådalens gamla sameviste och fortsätter därifrån upp på kammen till det långsträckta Kappruet (19 km). Den kan också nås på en stig från Kappruliften i byn Messlingen, en kortare tur men över stora myrar.

I VÄSTER GRÄNSFJÄLL, FLYTTBLOCK OCH NATURLIG BADBASSÄNG

Naturen i gränsfjällen har formats på ett speciellt sätt genom isens framfart. Urberget går i dagen och stora flyttblock ligger utslängda I terrängen. Från gränsröset till Norge längs vägen mot Röros går en led söderut längs den svenska sidan av renstängslet. Du följer den till en bro över stängslet där du går in i Norge och därifrån går fritt över fjällhedarna till toppen Vauldalshögda (1 103 m). Väl uppe vid toppröset överraskas du av en stor tjärn, utmejslad som en bassäng i urbergets ögongnejs. Att ta en simtur där, samtidigt som du njuter av topputsikten mot svenska och norska fjäll, blir ett minne för livet! (6 km).

ARTIKELFÖRFATTARNA
EVA WALLSTAM OCH BO STENSON HAR SKRIVIT TVÅ BÖCKER FÖR FJÄLLVANDRARE

Fjällvandra i Härjedalen - en vandringsbokFjällvandra i Härjedalen beskriver 50 vandringar i Funäsfjällen och i närliggande Norge. Kom ut våren 2016 på Calazos förlag.
Flora för fjällvandrare, tillsammans med Lisa Öberg, som i bild och text beskriver våra 200 vanligaste fjällväxter och deras växtmiljöer. Kommer ut våren 2017 på Calazos förlag.
Båda finns att köpa på Fjällmuseet, hos bokhandlare, sportaffärer och online.

Avståndsangivelserna inom parentes ovan avser hela vandringen, fram och tillbaka. Du som vill ha mer detaljer och information om dessa turer, hur du går och vad du ser på vägen hänvisar vi till vår bok Fjällvandra i Härjedalen och till turistbyråns guldturer.

Text och foto: Eva Wallstam & Bo Stenson