Anders Robertsson
Foto: Anders Robertsson

Golf

Två av Sveriges vackraste och mest spektakulära golfbanor finns i Funäsfjällen. 18-hålsbanan i Ljusnedal är Sveriges äldsta fjällbana byggd 1972 och den har varit värd för proffstouren två gånger. Ramundbergets 9-hålsbana längs Ljusnan är en annorlunda bana som belönar precision före längd. En liten fjällpärla enligt Svensk Golf.

Funäsdalens golfklubb hjälper dig gärna att få en fantastisk golfupplevelse.

Höghöjdsgolf

SVEN ARNELL OCH HUSTRUN MÄRTA FLYTTADE TILL FUNÄSFJÄLLEN 1948. DE ETABLERADE GYLLENE BOCKEN, ETT KLASSISKT FJÄLLHOTELL, FÖR ATT FÖRSÖRJA SIG. NÄR SJÖN LOSSEN SKULLE REGLERAS FICK SVEN PLÖTSLIGT EN IDÉ. PÅ GRUND AV INTRÅNGET SOM UPPDÄMNINGEN AV SJÖN SKULLE INNEBÄRA FÖR INVÅNARNA HADE MAN BILDAT EN SÅ KALLAD REGLERINGSFOND DÄR MEDEL KUNDE SÖKAS FÖR ATT SKAPA NYA AKTIVITETER I OMRÅDET. SVEN BESTÄMDE SIG FÖR ATT ANLÄGGA EN GOLFBANA.

Läs mer