flicka fiskar med sin pappa i fjällen

Höstfiskeförbud

Att fiska är livet. För att det ska fortsätta vara så härligt som det är behöver vi fiska hållbart. Under hösten när öringen och rödingen leker råder det därför fiskeförbud i de vatten de bor i. Från första september till sista oktober är det därför fiskeförbud efter öring röding i strömmande vatten samt i sjöar eller sel inom ett avstånd av 200 meter från dess utlopp. 

Men allt fiske är inte förbjudet, vissa sjöar ”håller öppet” även under hösten.

Messlingen

Fiskeförbud i alla strömmande vatten samt tjänar. 1 sept- 1 dec. Messlingssjön får man fiska i.

 

Ljusnedal

Alla tjärnar i Ljusnedal fiskeförbud mellan den 20/8-20/9.I Lossen är det trolling förbud från 30/9 fram till isläggning.

Ljusnedalssjön ok att fiska hela tiden.

 

Tänndalen/ Östersjön

I Tännån, väster Tänndalssjön till första bron är det tillåtet att fiska.

Ok att fiska i Malmagen, specialkort som man köper på Göransgården.

Ok att fiska i Östersjön och Tänndalssjön.

 

Bruksvallarna

Ljusnan & Mittån 1/9-31/10

 

Funäsdalen

Förbud i Funån 1/9-31/10. Andra vatten är ok.

 

 Tännäs

Trollingförbud i Lossen från den 30/9 tom isläggning.

I Lossen/Tännån gäller fiskeförbud från kraftledningen över Tännån nedanför länsväg 311, 200 meter nedströms riksväg 84 from 1/8 till isläggning.

Fiske efter öring i strömmande vatten och inom ett avstånd av 200 meter från dess in och utlopp är förbjudet from 1/9 tom 31/10.

Under harrens lektid 20/4-10/6 råder fiskeförbud inom ett avstånd av 200 meter från till och frånflöderna till Övre Fjetsjön, Östra och Västra Vattnan, Östra och Västra Abborrvikarna och Lilla Tandsjön.

 

Länsstyrelsen och renbetesområden

Ruvhten Sijte

Förbud 1/9 – 31/10 Bredån.

Förbud 16/9-31/10 i allt vatten.

 

Mittådalen

Förbud från 1/9 – 31/10 Mittån, Biskopssjön, Biskopsån, Kloppanån, Ån från västra Helagssjön, Hästskotjärnarna, Stainekentjånne och tjärnen vid h 890. Samt ån ned till renbetesfjällsgränsen.

Förbud 16/9-31/10 i allt vatten.