Nå trädgränsen på några få minuter

SOMMAREN I FJÄLLEN. VACKERT OCH UNDERBART PÅ MÅNGA VIS. MEN FÖR MÅNGA KANSKE SVÅRT ATT FÅ GREPP OM OCH KAN RENT AV KÄNNAS OTILLGÄNGLIGT AV OLIKA SKÄL. VI VILL ATT VÅRA STORSLAGNA FJÄLL SKA VARA TILLGÄNGLIGA FÖR ALLA MÄNNISKOR. MED HJÄLP AV VÅRA LIFTAR OCH FJÄLLPARKERINGAR SÅ STÅR DU PLÖTLIGT DÄR. MITT UTE I VILDMARKEN MED MILSVIDA VIDDER.

Läs mer

Nöta asfallt i fjällen!

FUNÄSFJÄLLEN ÄR ETT FJÄLLOMRÅDE, DET ÄR DU PÅ NAMNET MEN VISST KAN DET ERJUDA DET DU INTE HADE TÄNKTE DIG, DET SOM MOTSÄGER NAMNET OCH AVVIKER FRÅN DET FÖRVÄNTADE…

Läs mer

Kontrasternas landskap – Några annorlunda vandringar

NATUREN I FUNÄSFJÄLLEN BJUDER PÅ KONTRASTER: DE HÖGSTA TOPPARNA I SÖDRA FJÄLLKEDJAN. UNIKA URTIDSLANDSKAP, STORSLAGNA FJÄLLPLATÅER, KARGA STENBLOCKSLANDSKAP OCH BOTANISKA PARADIS, ÖVERALLT FINNER DU SJÖAR, TJÄRNAR, MYRAR, BÄCKAR OCH ÄLVAR. VI BESKRIVER HÄR NÅGRA LÄTTA TURER I NÅGRA AV DESSA OMRÅDEN. FLERA INTE SÅ VÄLKÄNDA FÖR TURISTEN I GEMEN.

Läs mer