familj som vandrar i funäsfjällen vid det nya skyltsystemet

Ett nytt skyltsystem – för ett helt fjällsystem

Nu får Funäsfjällen ett helt nytt skyltsystem för både sommar och vinterleder, det är totalt över 170 mil leder. Ett omfattande projekt som startade redan 2017 med en förstudie och planeras att fortsätta till hösten 2021. Projektet började med att kartlägga gästens behov, och allt ifrån lednamn, nummer till färgval och placering utgår från just gästens perspektiv.

Foto: Visit Design

Projektet drivs under namnet Affärsdrivande Multiarena, där man förutom ett skyltsystem arbetar med projektering av nya leder, digital utveckling, samt underhåll och arbetar med att ta fram en driftsorganisation för lederna. Men en av de stora delarna är att implementera ett nytt enhetligt skyltsystem för cykel, vandring, paddling, ridning och längdskidåkning, samt eventuellt för skoterlederna.

Arbete pågår

Stigbyggarna kommer under fram till sommaren 2021 att arbeta vidare med uppsättningen av den nya skyltsystemet och nedtagningen av de gamla skyltarna och skyltbärarna. Under tiden arbetet pågår ber vi om överseende för att det på vissa ställen kan bli lite rörigt. Det kan också visa sig att vi kommer att behöva förstärka skyltningen på vissa platser i syfte att förbättra tydligheten.

Varför ett nytt skyltsystem?

Under projektets förstudie, som gjordes 2017, och tidigare under projektet så har områdets olika skyltsystem kartlagts, inventerats och analyserats. Vi har gjort ett omfattande arbete för att göra nulägesanalysen, tittat på omvärlden och frågat gäster hur de ser på skyltsystem som en del av deras fjällupplevelse. Resultaten som vi fått har både chockat och glatt oss, men också gjort oss ödmjuka för hur både komplicerat ett enhetligt skyltsystem är att skapa – och hur mycket det kan bidra till i gästens upplevelse.


Lärdomar längs vägen

Området inventerades nio olika skyltsystem för olika leder som fanns över hela området. Av dessa hade fyra av skyltsystemen ingen huvudman som är ansvarig för lederna, och fem av nio stod utan underhållsmöjligheter. Till dessa kommer enstaka leder som är skyltade av byalag, anläggningar, företagare etc. Med andra ord var det rörigt och vi såg ett stort behov ev att vara konsekventa – allt för att skapa en större, bättre och säkrare gästupplevelse.

Dags att uppgradera

Vissa skyltar i det gamla systemet var föråldrade. Exempelvis skapades systemet för Nordic Ski under andra halvan av 80-talet, där underhållet skett med varierande grad. Det varierande underhållet under lång tid har bidragit till att den ursprungliga tydligheten på många platser försvunnit. Det fanns slingor som hade upp till fyra olika namn på skyltarna, beroende på var man kliver på. Utformningen är också otydlig där det kan vara svårt att veta om ett namn på en skylt betyder att man befinner sig på ett visst spår eller om man är på väg till det spåret, om de är x km till ett spår börjar, tills det slutar eller om slingrar är x km lång. Det behöver bli enklare.Flera typer av spårinformation och markeringar, där tanken var god men resultatet för gäst blivit rörigt.

Tydliga startplatser och god vägledning

En av de viktigaste insikterna var besökarens behov av tydliga startplatser och möjlighet att bli försäkrad om att vara på rätt väg. Gästens behov av skyltning skiljer sig mellan vinter- och sommartider och även mellan t ex vandring- och cykelleder, exempelvis beroende på fart, spårets tydlighet eller hur stor säkerhetsbehovet är. Ett pistat längdskidspår lätt att följa men hamnar man i dåligt väder på vintern är det väldigt viktigt med skyltar eller ledmarkeringar som är enkla att följa.

Att tydliggöra ett spår eller en led gör också att de allra flesta gäster väljer att hålla sig längs leden. Därmed undviker man människor hamnar i situationer man inte räknat med, dålig säkerhet och därmed sämre gästupplevelser. Sammanfattat, för den bästa upplevelse behövs tydlighet, tillgänglighet och säkerhet.

Funäsfjällens nya skyltsystem röstbergsleden

Ett tryggt, hållbart och tillgängligt skyltsystem

 

Därför har vi valt att basera det nya enhetliga skyltsystemet utifrån de förutsättningarna:

Säkerhet: Ett enhetligt skyltsystem gör det lättare för användare att navigera i området året om.

Hållbarhet: I ett enhetligt skyltsystem kan vi ha mycket färre skyltar än idag, vilket minskar driftskostnaderna.

Tillgänglighet: Ett gemensamt skyltsystem för alla spår och leder gör det lättare för gästen att hitta, och därmed också säkrare.

skyltsystemest färger i Funäsfjöällen

Ett skyltsystem som fungerar på alla leder? Hur funkar det?

 

Genom omvärldsanalysen tittade vi på många andra skyltsystem runt om i Sverige och i resten av Europa. Därefter jämförde vi, testade och utvärderade vi utifrån våra lokala förutsättningar och målsättningar. Vi såg att det inte fanns många andra destinationer som arbetat med så många olika ledsystem samtidigt, och så många leder inom samma skyltsystem.

Det vi kommit fram till är ett skyltsystem som i grunden bygger på numrering av alla leder. Det betyder att varje led har ett unikt nummer som går att följa hela leden. Eftersom vi vet att en del har svårt med sifferminne så är lederna är också tilldelade namn som kommer att finnas med på startpunkter och vid korsningar. Varje område, eller by, i Funäsfjällen kommer att ha sin egen nummerserie och även vara fördelade efter vilken sorts led det är. Så t ex led 144 berättar både att det är en led i Bruksvallarna (100-serien) och att det är en cykelled (44).

Varje ledsystem (cykel, vandring, längd etc.) har sin egen färgkodning och sitt eget pictogram på skyltarna. Svårighetsnivån kommer att finnas med på alla startskyltar. På cykellederna finns svårighetsnivån också med på alla skyltar längs hela leden.

Vad betyder färgerna i Nordic-ski systemet?

Vi har i och med det nya skyltsystemet valt att gå ifrån den färgkodning som vi idag i Funäsfjällen använder för färgkodning av längdspåren. Idag talar den färgkodningen (romber med färger) egentligen om hur långt spåret är, men ser man till andra längdområden så är det få destinationer/spårsystem som idag håller fast vid någon ”standard” kring detta. Visste ni att ett rött längdspår enligt en standard som en gång i tiden togs fram betyder att spåret är 2,5-4 km långt?

Så istället för att utgå från längden på spåret, som inte säger gästen någonting om svårighetsnivån, så har vi valt att gradera spåren efter just svårighetsnivån – precis som vi gör i slalombackarna och på vandrings- och cykelleder. Det kommer alltså att bli grön, blå, röd eller svart nivåindelning på längdspåren. Men likadant där som på andra spår – för att åka ett spår så följer man i första hand numret och i andra hand namnet på leden.

Skyltar för cykel och vandring

För cyklister skiljer sig behovet av ledmarkering från t ex vandrarens. En cyklist har ofta blicken riktad neråt, mot leden, eftersom farten är högre. Därför kommer ledmarkeringarna för cyklisterna att sitta underst på ledstolparna. Ledmarkeringarna kommer också att sitta på lite andra platser. I t ex en stigkorsning har en cyklist inte lika lång tid på sig att betrakta korsningsskylten som en vandrare. Därför kommer det efter en stigkorsning att på cykelleder, i större utsträckning än på vandringsleder, att finnas en markering som upplyser gästen om att den valde rätt väg i korsningen.

I avsaknad av en nationell graderingsstandard för cykelleder så har vi tillsammans med flera andra svenska cykeldestinationer tagit fram ett antal grundprinciper för gradering, dessa är:

Grundprinciper för gradering

  • IMBA:s svårighetsgradering – men färgkodning från svenska skidanläggningar.
  • Vid gradering – utgå från leden, inte gästen.
  • Gradera efter teknisk svårighet, inte längd (jobbigheten beskrivs i text)
  • Särskilj på gästens behov av information och ledbyggarens behov av info.
  • En grön MTB-led kräver en MTB.
skiss på skyltsystemets olika skyltbärare funäsfjällen

Skyltbärare

Vi har också tagit fram ett antal olika skyltbärare beroende på behovet. Det kan vara storskyltar i byar, infoskyltar vid spårcentraler eller startskyltar som tydligt markerar ledens början. Designen utgår också från våra tre ledord: säkerhet, hållbarhet, tillgänglighet. Här ser ni några exempel.

Skyltbärarna ska tydligt synas i terrängen och samtidigt smälta in i miljön. Om något år så kommer träets gula färg att ha grånat, men då syns den orangea, höga toppen tydligt i terrängen. Alla skyltbärare, förutom den minsta ledmarkeringen (ledstolpen) har minst tre stödjepunkter vilket minskar påfrestningen av väder och vind.

Alla större, rektangulära skyltar kommer att skruvas med fyra skruvar på skyltbärarna så att de inte riskerar att lossna eller böjas i vinden.

För att minska driftskostnaden så har skyltsystemet utformats för att kunna minimera antalet skyltar och även storleken på skyltarna – men de är fortfarande väl synliga i terrängen. Därför sitter det i korsningar tallrikar som visar lednummer, lednamn samt specifikt pictogram och färg för aktiviteten. Längs med leden så sitter ledmarkeringar med pictogram och färg för aktiviteten. (På cykellederna finn också svårighetsgraderingen med på dessa)

Vi använder 50, 70 och 100 cm markskruv för att förankra skyltbärarna. Dessa garanterar lång hållbarhet då de lyfter upp virket från marken.

Inom tätbebyggt område så använder vi mindre stolpar för att minska påverkan på trafik och tillgänglighet.