10 Tänndalens byvandringar

Tänndalens byvandringar. 4 eller 7 km. 40 meter höjdskillnad. 2 eller 4 timmar.

 Två lättvandrade familjeturer på mestadels grusvägar utmed Tännån. Starta vid skidstadion.

Alt. 1: Skidstadion – Badplatsen. Längd fram och åter 4 km, ca 2 tim.

Gå längs stora vägen österut mot Funäsdalen 100 meter och sväng ner till höger på grusvägen.
Vid Tänndalens skidstadion ligger Tänndalens bygdegård som ursprungligen invigdes 1957.
Marnsgården. Tidigare var också detta en bondgård men flyttades till annat ställe i Tänndalen 1947.
By-bua. Tidigare Konsumbutik från 1950-talet,
Gård där jordbruk bedrevs fram till början av 1960-talet men som numera är fritidsboende för barn och barnbarn.
Anne-Marie och Kjell Sturessons gård. Första byggnaden flyttades på plats från Funäsdalen på 1880-talet.
Gård från omkring 1910 med aktivt jordbruk fram till mitten av 1950-talet.
Badplatsen vid Tänndalssjön är mycket uppskattad för vattnet blir fort varmt trots att det rinner smältvatten från fjällen hela sommaren. Samma väg tillbaka till skidstadion.

Alt. 2: Skidstadion – Svanåfallet. Längd fram och åter 7 km 40 meter höjdskillnad c:a 4 timmar.

Gå längs stora vägen västerut mot Norge 400 meter och sväng ner till vänster på grusvägen mot Tänndalsvallen.
Tännån rinner upp i fjällområdet mellan Fjällnäs och Bruksvallarna. Ån genomflyter bl.a. sjöarna Stor-Glän, Malmagen, Tänndalssjön, Östersjön och mynnar till slut ut i sjön Lossen vid Tännäs.
Här är platser för fäbodvallar sedan 1700-talet, fäbodar som delvis bevarats mitt i nya tidens fritidshusbebyggelse.
Tänndalsvallens turistanläggning som från 1700-talet fram till början av 1900-talet var en fäbodvall som hette Granbuskvallen.
Strömsgården, gammalt gårdställe som idag bedriver stuguthyrning med namnet Ströms stugor.
Svanåfallet i Svanån som rinner ut ur Svansjön vid Vättafjället. Ta en stunds paus vid vattenfallet.
Vid återvandringen väntar vackra vyer mot norra sidan av dalgången med Hamrafjället och Skarvarna.

Skriv ut som pdf KulTur 10 Tänndalen