9 Byturen Tänndalen & Svanåfallet

Två lättvandrade familjeturer på mestadels grusvägar utmed Tännån. 

 

LÄNGD 4/3 km
HÖJDSKILLNAD 1o m
TIDSÅTGÅNG: 1,5/1 tim

STARTPLATS
Skidstadion i Tänndalen 

BESKRIVNING
ALT. 1: SKIDSTADION – BADPLATSEN
Gå längs stora vägen österut mot Funäsdalen 100 meter och sväng ner till höger på grusvägen.

1 Vid Tänndalens skidstadion ligger Tänndalens bygdegård som ursprungligen invigdes 1957.

2 Marnsgården som är flyttad från Funäsdalen omkring 1950.

3 By-bua. Tidigare Konsumbutik från 1950-talet,

4 Gård där jordbruk bedrevs fram till början av 1960-talet men som numera är fritidsboende för barn och barnbarn. 

5 Anne-Marie och Kjell Sturessons gård. Första byggnaden flyttades på plats från Funäsdalen på 1880- talet. 

6 Gård från omkring 1910 med aktivt jordbruk fram till mitten av 1950- talet. 

7 Badplatsen vid Tänndalssjön är mycket uppskattad för vattnet blir fort varmt trots att det rinner smältvatten från fjällen hela sommaren. 

Samma väg tillbaka till skidstadion. 


BESKRIVNING
ALT. 2: SKIDSTADION – SVANÅFALLET 

Gå längs stora vägen västerut mot Norge 400 meter och sväng ner till vänster på grusvägen mot Tänndalsvallen. 

8 Hos Johan hette tidigare Källstugorna och började byggas i mitten av 1950-talet. 

9 Tännån rinner upp i fjällområdet mellan Fjällnäs och Bruksvallarna. Ån genomflyter bl.a. sjöarna Stor- Glän, Malmagen, Tänndalssjön, Östersjön och mynnar till slut ut i sjön Lossen vid Tännäs.

10 Här är platser för fäbodvallar sedan 1700-talet, fäbodar som delvis bevarats mitt i nya tidens fritidshusbebyggelse.

11 Tänndalsvallens turistanläggning som från 1700-talet fram till början av 1900-talet var en fäbodvall som hette Granbuskvallen.

12 Strömsgården, gammalt gårdställe som idag bedriver stuguthyrning med namnet Ströms stugor.

13 Svanåfallet i Svanån som rinner ut ur Svansjön vid Vättafjället. Ta en stunds paus vid vattenfallet.

Vid återvandringen väntar vackra vyer mot norra sidan av dalgången med Hamrafjället och Skarvarna.