158: Säterturen

Naturskön runda genom kulturbygder och säterområden vid Mittåkläppens fot. Bekväm tur på stig och på rullstensåsen Vitäggen ovan myrmarkerna. Toppa turen med våfflor på Djupdalsvallen. 

LÄNGD: 5 km
HÖJDSKILLNAD: 80 m
SVÅRIGHETSGRAD: Grön
STARTPLATS: Parkering på höger sida före sista backen ner till Djupdalsvallen.

En vacker och lättsam vandring genom en sann sagovärld, i själva verket ett välbevarat säterområde i fjällterräng. Dess storlek gör det unikt i sitt slag. Ungefär halvvägs, efter att ha passerat Övre och Nedre Torrbergsvallen, når du rullstensåsen Viteggen som ringlar sig likt en stor orm längs Mittåns dalgång. Åsen bildades av det kraftigt strömmande vattnet i en älv under den smältande inlandsisen. Längs Vitäggen kan du höra och se olika vadarfåglar, möjligen den långbenta tranan som ibland letar efter mat här.  

Djupdalsbäcken erbjuder ett friskt och kallt dricksvatten. Vandringen passerar Kuppvallen och Storkläppsvallen. Området är rikt begåvat med blommor, ta gärna med en flora.  

Turen är lättgången och oftast tar du dig runt torrskodd. Sätrarna är privatägda och får därmed inte beträdas utan får beundras på avstånd. På flera ställen finns informativa skyltar om säterlivet. 

Missa inte: 

Avsluta med nygräddade frasiga våfflor på den fantastiskt vackra sätern Djupdalsvallens våffelservering nedanför knallhatten Mittåkläppen.  

Viktigt:

Bomvägen är nu öppen för sommaren 2022!