6 Bruksturen Ljusnedal

Från koppar till järn till smör. Skyltad tur om den 200-åriga bruksepoken. 


STARTPLATS
Parkering vid Ljusnedals Kyrka. 

BESKRIVNING
Bruksturen omfattar en skyltad kulturstig på 800 m som handlar om Ljusnedals brukshistoria under 200 år. Det finns många informationsskyltar som berättar om hanteringen av koppar- och järnmalm som bröts i samma gruvor under olika tidsperioder i Ramundberget, från slutet av 1600-talet till slutet av 1800-talet. Turens skyltning går medsols och börjar med en sammanfattning av hur kopparepoken började för att sedan gå över till järnbruket och avslutas med övergången till mejeridrift med smörtillverkning i stor skala.

Från järnbruksepoken finns lämningar att se längs stigen, en stor kolhusgrund, masugnsruin och en rekonstruktion av den gamla spikhammarsmedjan. Du får följa malmen från Ramundberget till Ljusnedal där den förädlades och vidare till kusten vid Söderhamn för vidare transport. Du får veta hur bönder, gruvarbetare och herrskapsfolket levde samt vilka byggnader som finns kvar idag.

Här finns Jämtlands läns första mejeri, byggt 1860, en av Sveriges bäst bevarade mejeribyggnader från 1800-talet. Smöret forslades i 50 kg s.k. smördrittlar samma väg till kusten som tidigare malmen. Turen passerar även en ramsåg från 1800-talet, Emil Näsvalls staty Folkvisan, herrgårdsfontänen, den 38 ton tunga ”Kungastenen” i Tännäs Ögongnejs – Härjedalens landskapssten och avslutas med Brukskyrkan från 1700-talet.