6 Hällmålningsrundan

En mycket omväxlande och fascinerande vandring i skog och kalfjäll med två djupa kanjons, Fiskhålsgraven och Evagraven samt flera 1 000 år gamla hällmålningar på en klippvägg.

 

LÄNGD 9 km
HÖJDSKILLNAD 180 m
SVÅRIGHETSGRAD Röd
TIDSÅTGÅNG 3 timmar

STARTPLATS
Ruvallens parkering. 2 km från Messlingen på bilväg 534 mot Särvsjön, avgiftsbelagd väg till höger till Ruvallens parkering. Vid parkeringen finns vindskydd och eldstad.

BESKRIVNING
Börja vandringen medsols till Fiskhålsgraven dit du kommer efter knappt 2 km. Det är en mycket fascinerande kanjon. Den uppdämda issjön i Ljungans dalgång bräddade över mot söder under issmältningens mest dramatiska skede och bildade den stora Mittå-issjön som täckte hela Flatruet.

När strandvallarna brast för cirka 10 000 år sedan spolades så stora jord- och stenmassor bort att två kanjons bildades som fått namnen Fiskhålsgraven och Evagraven. Det var förstås mycket varmt under en lång period för att få den enorma inlandsisen att smälta. Redan efter 2 000 år var det skogbeväxt långt högre upp än vad det är idag. Nära Fiskhålsgraven hittades en stubbe på 1950-talet som kom från en tall som var 8 000 år gammal och visar att det då fanns högväxt skog på Flatruet. En skiva av stammen finns idag på Fjällmuseet i Funäsdalen. Fiskhålsgraven är så smal att snöstormarna oftast blåser över öppningen, så här kan du njuta av blommor, rönnar, fjällbjörkar och en porlande liten bäck uppe från kanten av ”graven”, som dessa kanjons kallas på härjedalska. 

Men var varsam, det är en mycket brant kant ner till botten. Gör gärna en avstickare ner till vänster där kanjonen mynnar ut i en liten tjärn. Där har en liten rödingstam, den unika, fridlysta dvärgrödingen med sparsam föda och inavel överlevt i årtusenden. Den kom troligen hit under avsmältningen från Östersjön då dess havsyta låg 250 meter över nuvarande nivå.

Gå tillbaka till stigen som efter 2 km tar dig till Evagraven. Den är 800 meter lång, 25 meter bred och 15 meter djup. Fångstmän nyttjade gravarna för att störta bytesdjur till döds över de skarpa kanterna. Här kan du välja att korta av turen genom att gå längs kanten på gravens norra sida tillbaka till Ruvallen, c:a 2 km. Totalt blir då turen 6 km.

Vandringen går vidare drygt 1 km till Hällmålningarna som är 3 000 och 4 000 år gamla. Ett 20-tal välbevarade djurfigurer, älg, ren, björn och även människofigurer målade med rödockra på en bergskant, strax till vänster om stigen om ni kommer från Evagraven. Det är lätt att fascineras av historiens vingslag och av att de handmålade konstverken på sten har hållit så fint genom årtusendena. Härifrån är det 3 km tillbaka till Ruvallens sätervall och parkeringen.

Vid vandring i juni kolla med Destination Funäsfjällen på 0684-15580 att vägen är öppen, eller hör när den öppnas..