35 Baggården-Fiskhålsgraven

På vandringen upplever du allt från skogspartier, forsande bäckar och långa sträckor med fantastisk utsikt. Spännande rastplats under en klippa vid en tjärn med den fridlysta dvärgrödingen där Fiskhålsgraven, en kanjon bildad under istiden, mynnar ut.

 

LÄNGD 11 km
HÖJDSKILLNAD 160 m
SVÅRIGHETSGRAD Röd
TIDSÅTGÅNG 4 tim

STARTPLATS
Baggården i Messlingen. Stor parkering mellan värdshuset och affären. Vissa delar av turen är gemensam för MTB.

BESKRIVNING
Medelsvår vandring från Messlingen by upp till kanten av kalfjället. Vandringen startar vid Baggårdens Fritidsby som består av röda timrade stugor och härbren, de äldsta är från 1700-talet. I början går stigen genom skogen. Efter c:a 2 km passerar du en bro över Stadsån, strax efter bron finns det ett vindskydd med grillplats och möjligheter att ta ett dopp om du så önskar. Snart börjar stigningen mot Flatruet på en 4-hjulingsväg.

Stigningen är ganska tuff, men möjlighet finns att fylla på vatten i bäckar intill vägen. Efter 2 km stigning svänger stigen till höger vid kanten av kalfjället. Där finns en bänk som döpts till ”Pusta ut” så här kan du slå dig ner och beundra utsikten mot Anåfjällsmassivet. Efter några hundra meter är du framme vid Fiskhålsgraven, som är en mycket spektakulär kanjon med en liten tjärn där en unik fridlyst fisk, dvärgröding, huserar ända sedan slutet av istiden. Du går över bron och den lilla stigen mellan stenarna från Fiskhålsgraven och upp till Guldtur 6 som du följer 1,5 km ner mot Ruvallen.

Sedan delar sig turerna, (Guldtur 6 fortsätter rakt fram till Ruvallens parkering.) Du viker av åt höger tillbaka mot Baggården där du först följer en liten stig intill ett blockstensområde som breddar sig till en 4-hjulingsväg där det börjar luta utför med fin utsikt hela tiden. Vandringen fortsätter 500 m på bilvägen från Ruvallen, därefter viker turen in till höger på en 4-hjulingsväg.

Efter c:a 100 m passerar man över Stadsån på en nybyggd bro. En fin plats för fika är den lilla bänken vid ån och varför inte ta ett svalkande dopp i gölarna strax nedanför bron. Du följer därefter Stadsån en bit på 4-hjulingsvägen och så småningom viker stigen av till vänster och följer kanten av några myrar och sedan genom skogen tillbaka till Baggården.

Möjlighet finns att förlänga vandringen från Fiskhålsgraven genom att följa Guldtur 6, skyltat till Evagraven, Hällmålningarna och Ruvallen. Sedan promenerar du nerför Ruvallens bomväg. Se beskrivningen ovan var du svänger av till höger på en 4-hjulingsväg tillbaka till Baggården.