251: Baggården-Fiskhålsgraven

Gå genom skog, längs forsande bäckar och upp till vida vyer. Utforska kanjonen Fiskehålsgraven som hyser den fridlysta dvärgrödingen.

LÄNGD: 11 km
HÖJDSKILLNAD: 160 m
SVÅRIGHETSGRAD: Röd
ÖVRIGT: Vissa delar av turen är gemensam för MTB.
STARTPLATS: Baggården i Messlingen. Stor parkering mellan värdshuset och affären.

Fin tur där sköna skogspartier, forsande bäckar och långa sträckor med fjällutsikt utlovas. 

Fiskehålsgravens hissnande historia är 10 000-årig. Den skär genom fjällplatån Flatruets sydöstra kant och dess rinnande vatten bildar ett pärlband med småtjärnar. Här finns den isolerade och fridlysta stammen av dvärgröding som överlevt i en av tjärnarna sedan slutet av istiden.  

Du går ömsom på stig, ömsom på fyrhjulingsväg. Nära första bron som korsar Stadsån finns ett vindskydd med grillplats. Upp mot fjällplatån Flatruet stiger fyrhjulingsvägen rejält men varje vunnen höjdmeter ger också vidare vyer. På tillbakavägen går du över en nybyggd bro över Stadsån, även här finns en fin rastplats med bänk och badmöjligheter i gölarna nedanför bron. Återvandringen går delvis längs Stadsån och delvis längs myrar och tillbaka ner i skogen till Baggården. 

Från Fiskhålgraven kan du förlänga turen med vandring förbi Evagaven, Hällmålningarna och tillbaka till Ruvallen.  

Missa inte:  

Vila på bänken ”Pusta ut” och kontemplera till utsikten mot det vågiga Anåfjällsmassivet.