3 Tor – Meteoriten

Kort vandring till meteoritnedslag för 2000 år sedan 


STARTPLATS
Parkering längs RV 84 mellan Funäsdalen och Tännäs, 6 km öster om Funäsdalen by. Skyltat vid infarten till en parkeringsplats med plats för buss.

BESKRIVNING
Vandring på c:a 800 m fr o tb till en krater i marken som bildades vid ett meteoritnedslag som fått namnet TOR. Det var säkert inte många som såg och upplevde när meteoriten som – år 4 – slog ner strax utanför Funäsdalen. De få som på den tiden levde här bör däremot ha känt av det, för trots att det inte var någon av de större kända meteoriterna, så orsakade den ett mindre jordskalv. Smällen som var över på ”två röda sekunder” orsakade en krater som är:

– 44 m i diameter på bredaste stället – 4,8 m djup
– 2,5 m hög vall på högsta stället – 1 700 m3 i volym

Eftersom nedslaget skedde efter istiden så är kraterns form tydlig och överskådlig. Framme vid kratern finns informationstavlor med teckningar på hur det kunnat sett ut vid nedslaget. 

Kratern är cirka 2000 år gammal och bl a vetenskapligt undersökt med forskare från KTH i Stockholm och Estland. Märkligt nog så är det oss veterligen det enda meteoritnedslaget i Sverige efter istiden som är undersökt och dokumenterat. Statistiskt sett så bör det finnas runt 40 stycken nedslagsplatser i Sverige. Samma stig tillbaka.