3 Gruvturen

Gruvturen. Blå. 12 km. 230 meter höjdskillnad. 5 timmar.
Historia, blomsterprakt och vida vyer.

Startplats
Ramundbergets Fjällgård / Ramundbergets Camping. Sträckning: Gruvstugan – Gammelgruvan – Djupdalsvallen – Glimtjärn – Gruvstugan – Ramundberget.
En torr och fin familjetur med spännande saker att se men med kraftiga stigningar i början och slutet. Koppeltvång råder för alla hundar inom renbetesfjäll.

Beskrivning

Följ lederna som går norrut från Ramundberget. När du gått över bron över Ljusnan håller du stigen till höger mot gruvorna skyltad GULDTUR 3. Orange markering mot gruvorna, kraftig stigning upp till Gruvstugan, efter ca 1 km delar sig stigen, tag höger mot Gruvstugan (gruvturen). Den gamla gruvstugan är från 1700-talet och är en rest från gruvepoken tillsammans med de gamla husgrunderna. Gruvstugan är öppen men man får inte elda inomhus, det finns en grillplats utanför stugan, iakttag försiktighet vid eldning. Här börjar Gruvturen som leder dig förbi intressanta lämningar från den 200-åriga brytningen av både koppar och järnmalm.

Det finns informativa skyltar som berättar om hur malmbrytningen gick till och vad som hände runtomkring. Det finns flera gruvgångar men du ska inte gå in för det finns alltid en rasrisk. Gammelgruvan visar spår efter olika brytningsmetoder från olika tidsepoker som tillmakning och krutsprängning. Turen leder dig fram till Glimtjärn där det finns en grillplats bredvid gamla husgrunder uppe på en kulle. Runt tjärnen växer den rosa Fjällnejlikan och rikligt med Fjällglim som gett tjärnen sitt namn. Här ser du Blixgruvan på andra sidan av Glimtjärn. Det är fina vyer från flera av höjderna längs turen.

Turen leder dig förbi forngravar och fångstgropar och så småningom åter till utgångspunkten vid gruvstugan. Nu är det dags att vandra ner till bron över Ljusnan efter en förhoppningsvis lärorik historievandring.

ALTERNATIV STARTPLATS Djupdalsvallen. Kör betalvägen mot Mittåkläppen som utgår från centrum av Bruksvallarna vid Gruvarbetarstatyn. Turen är på 8 km med 80 meter höjdskillnad och tar ca. 3,5 timmar. Den här startplatsen ger en kortare vandring med mindre höjdskillnad men samma historievandring med strålande utsikt. Vandringen går över ängarna och leder fram till Glimtjärn och därefter runt gruvområdet.

Skriv ut som pdf tur03

Drucken guldtur und karte in der deutschen pdf tur03