3 Gruvturen

Historia, blomsterprakt och vida vyer. En torr och fin familjetur med spännande saker att se, från Ramundberget kraftiga stigningar i början och slutet av vandringen.

 

LÄNGD 8/12 km
HÖJDSKILLNAD 100/230 m
SVÅRIGHETSGRAD Röd
TIDSÅTGÅNG 3/5 tim

STARTPLATS
1. Parkering vid Djupdalsvallens våffelservering vid Mittåkläppen.
2. Ramundbergets Fjällgård
Koppeltvång råder för hundar inom renbetesfjäll.

BESKRIVNING
Start 1. Ta av till höger vid skyltning Mittåkläppen vid Gruvarbetarstatyn i Bruksvallarna. Privat avgiftsbelagd bomväg med kortbetalning. Intressant historievandring med vackra vyer. Vandringen är skyltad från Djupdalsvallen där du börjar utanför gärdsgården och vandrar motsols över de gamla betesängarna fram till Glimtjärn och därefter runt gruvområdet och tillbaka till Djupdalsvallen.

Start 2. Följ lederna som går norrut från Ramundberget. När du gått över bron över Ljusnan håller du stigen till höger mot gruvorna skyltad GULDTUR 3 GRUVTUREN. Kraftig stigning upp till gruvstugan. 

Gemensamt för startplatserna: Den gamla gruvstugan är från 1700-talet och är en rest från gruvepoken tillsammans med de gamla husgrunderna. Gruvstugan är öppen men man får inte elda inomhus. Det finns en grillplats utanför stugan men iakttag stor försiktighet vid eldning. Gruvturen leder dig förbi intressanta lämningar från den 200-åriga brytningen av både koppar och järnmalm. Det finns informativa skyltar som berättar om hur malmbrytningen gick till.

Det syns spår efter olika brytningsmetoder från olika tidsepoker, tillmakning och senare krutsprängning. Den vackra fjällnejlikan och de vita kvartsitstenarna visar på malmförekomst. Vid Glimtjärn finns en grillplats bredvid gamla husgrunder uppe på en kulle. Runt tjärnen växer tidigt på sommaren den rosa lilla blomman Fjällglim som gett tjärnen sitt namn. Följ spängerna för att skona plantorna. Här ser du också tydliga gruvbrytningar. Det är fina vyer från flera av höjderna längs turen. Turen leder dig förbi forngravar och fångstgropar.

Bomvägen öppnas i juni, vilket datum varierar beroende på när tjälen tinat bort från vägen. Dubbelkolla gärna att den är öppen om du planerar att vandra den i juni. Kolla med , 0684-15580.