154: Gruvturen

Spännande och historisk rundtur genom 1700-talets gruvområden. Välj 8 eller 12 kilometer bitvis med kraftig stigning, rik blomsterprakt och vida vyer. Rasta vid Glimtjärns fina grillplats på en kulle.  

LÄNGD 8/12 km
HÖJDSKILLNAD 100/230 m
SVÅRIGHETSGRAD Röd
STARTPLATS: 1. Parkering vid Djupdalsvallens våffelservering vid Mittåkläppen, eller 2. Ramundbergets Fjällgård

En härlig tur från fjällbjörkskogen upp på kalfjället. Längs vägen finns flera gruvområden från 1600-talet och 200 år framåt då koppar- och järnmalm bröts här. Skyltar berättar om brytningen, sprängningar, transporterna och gruvarbetarnas levnadsvillkor. Den vackra fjällnejlikan visar liksom de vita kvartsitstenarna på kopparförekomst. Tänk på att gå på spängerna för att skydda växterna.  

Du går också förbi en ovanlig högfjällsbosättning med fångstgropar och gravar från järnåldern. Efter att ha passerat Gammelgruvan finns även fångstgropar från stenåldern liksom vårt lands högst belägna forngravar på vägen ner genom björkskogen där du har utsikt över Mittåkläppen. 

Den gamla gruvstugan med grillplats ute är en perfekt rastplats. Ännu en grillplats finns vid de gamla husgrunderna vid Glimtjärn uppe på en kulle. Här blommar den lilla rosa blomman fjällglim i täta tuvor, en riktig färgklick där den växer ofta i steniga och karga marker på höjd.  

Tänk på:

Bomvägen öppen för sommaren 2022!