556: Järnåldersturen

Upplev Hamrafjällets historia med järnåldersfolk liksom fjällbönder som brukat dess fjällsätrar. Här finns järnåldersgravar, fångstgropar och andra lämningar mitt i den sköna blomsterprakt fjället är känt för. 

LÄNGD: 3 km
HÖJDSKILLNAD: 150 m
SVÅRIGHETSGRAD: Röd
STARTPLATS: Hamrafjällets naturreservats parkering vid RV 84. Koppeltvång för hundar då här betar kossor från Storhagen gård i Ljusnedal. Stigen går bitvis innanför stängslet.

Hamrafjällets sydsluttningar är kända för att vara ett av vårt lands mest artrika fjällområden. Växter trivs i den varma och fuktiga miljön och vissa rara arter tros finnas kvar sedan värmeperioden efter inlandsisen.  

Här har också människor funnit en boplats sedan många århundraden. Lämningar berättar om järnåldersfolk liksom om fjällbönderna som brukat Hamrafjällets sätrar.  

Högst upp på stigen finns två fångstgropar som ingår i ett enormt fångstgropssystem som spärrade av hela Tännåns dalgång mellan Hamrafjället och Rutfjället med 47 gropar utspridda på två kilometer.  Skyltar beskriver vikingagravplatser, fångstgropar med mera från järnåldern.  

Turen börjar brant några hundra meter upp mot Hamrafjället från parkeringen. Följ sedan skyltning som passerar järnåldersgravar för att sedan komma in på en vacker äng och område för gamla sätrar som numera används som fritidshus. 

Idag hålls slåtterängarna öppna genom betande kor från Storhagens bondgård i Ljusnedal. 

Missa inte: 

Förläng med toppturen upp på Hamrafjället eller med Räffsjöleden som går över myrarna under Lillhammaren där orkidéer, spiror och hjortron växer.