26 B Järnåldersturen

Blomsterrik vandring i Hamra Naturreservat med järnåldersgravar och fångstgropar.

 

LÄNGD 3 km
HÖJDSKILLNAD 150 m
SVÅRIGHETSGRAD Röd
TIDSÅTGÅNG 1,5 tim

STARTPLATS
Hamrafjällets naturreservats parkering vid RV 84. Koppeltvång för hundar då här betar kossor från Storhagen gård i Ljusnedal. Stigen går bitvis innanför stängslet.

BESKRIVNING
Vandringen börjar med en brant stigning några hundra meter upp mot Hamrafjället från parkeringen. Följ sedan skyltning som passerar järnåldersgravar för att sedan komma in på en vackert belägen äng och område för gamla sätrar som numera brukas som fritidshus.

På Hamrafjällets sluttningar har människor levt i många århundraden. Här berättas om järnåldersfolkets kultur men också om fjällbönderna som brukat Hamrafjällets sätrar. Högst upp på stigen ser du två fångstgropar som ingår i ett fångstgropssystem som spärrade av hela Tännåns dalgång mellan Hamrafjället och Rutfjället. 47 gropar fördelade på en sträcka av 2 km. 

Hamrafjället är känt för sin rika blomsterprakt. Ca 400 arter finns noterade, varav många sällsynta orkidéer. Fjällnycklar, klotpyrola, korallrot, grönkulla, gullspira, purpurbräcka, tibast, fjällviol och fjällgentiana är exempel på blommor att se. Fjällgentianan har beskrivits som” Fjällens blåaste blomma, den lyser lika intensivt blått som blåhakens skjortbröst i björkarna strax intill”. Förutom blåhakar är ängspiplärka, bergfink, rödvingetrast, björktrast, lövsångare och gråsiska vanliga fåglar i Hamrafjället. Efter fullföljd runda tar du samma väg ner till parkeringen igen.