352: Röstberget

Andas in skogen, upplev en variation av trädarter i både trolsk gammelskog och föryngringsområden. Fina vyer över sjöar och chans att stanna och grilla och bada i vedeldad bastu på en holme i Ljusnan. 

LÄNGD: 3km
HÖJDSKILLNAD: 10m/90 m
SVÅRIGHETSGRAD: Blå
STARTPLATS: Fjällmuséet med vandring Berggatan ovanför kyrkan, sedan Åsargatan till Röstbergets stugområde där det även finns plats att parkera längst in bredvid Renslingan. Här börjar den skyltade Guldturen. Vandringsstart från Ljusnedal, Bruksområdet vid infarten till Ljusnedals kyrka.

Röstberget sticker blygsamt upp sydost om byn Funäsdalen och genomkorsas av stigar. Här rör du dig genom skog och förbi gamla kulturbygder med potatisåkrar.  

Efter ett gammalt gärde kommer naturslingan som utgör huvuddelen av turen. Här kan du andas in dofterna från en variation av trädslag och skogsbiotoper, det är ömsom tät gammal trollskog och ömsom föryngringsytor. Du har fina vyer över Funäsdalssjön och Ljusnedalssjön. 

 Naturslingans potatisåkrar ligger i branta sluttningar på så kallade terrassodlingar omgärdade av två meter höga stenmurar. Det kan vara så mycket som tio meters höjdskillnad på 20 –25 meters sträcka vilket är mycket för odlingar. Efter en eländig period på 1700-talet då de livsviktiga potatisskördarna frös bort år efter år började man odla i sydsluttningar med lyckade resultat. På Funäsdalsbergets sydsluttning finns inte mindre än 240 potatislotter. Två utsiktsplatser ligger ovanför åkrarna, varav en har bord, bänkar och grillplats. 

Missa inte:

På en holme i Ljusnan i Ljusnedal finns en välkomnande och fin grillplats och vedeldad bastu.