24 Röstberget

Lättvandrad naturslinga med kultur och utsiktsplatser i skogsterräng.

 

LÄNGD 3km
HÖJDSKILLNAD 10m/90 m
SVÅRIGHETSGRAD Blå
TIDSÅTGÅNG 1 tim

STARTPLATS
Fjällmuséet med vandring Berggatan ovanför kyrkan, sedan Åsargatan till Röstbergets stugområde där det även finns plats att parkera längst in bredvid Renslingan. Här börjar den skyltade Guldturen. Vandringsstart från Ljusnedal, Bruksområdet vid infarten till Ljusnedals kyrka.

BESKRIVNING
Röstberget är genomkorsat av stigar och skidleder så bitvis tätt med skyltar. Du bjuds på fina vyer över Funäsdalssjön och Ljusnedalssjön.

Turen följer vägen Renslingan till höger en kort sträcka innan den tar av till vänster genom ett skogsparti och sedan ovanför gamla potatisåkrar. Lägg märke till de blåaktiga stenarna där stigen är uthuggen ur berget. Efter att ha passerat ett gammalt gärde kommer du till själva naturslingan, med en stor variation av trädslag och skogsbiotoper, allt från tät gammal trollskog till föryngringsytor. 

Från Ljusnedal startar turen längs Bruksvägen och bron över Ljusnan. Efter bron går turen uppströms Ljusnan till höger om ett skyddsnät för golfbollar. Du passerar en Holme i Ljusnan där byalaget har en fin grillplats och vedeldad bastu dit du är välkommen. Infotavla finns om betalning ved. Uppe på Sörmovägen tar du höger fram till Sörmoslingan som du följer fram till elljusspåret. Efter 200 m svänger stigen till vänster uppför backarna till potatisåkrarna och ansluter till naturslingan, som är gemensam för Guldturen med start från Funäsdalen. 

Längs naturslingan finns flera gamla potatisåkrar som ligger i branta sluttningar, s.k. terrassodlingar. Det kan vara så mycket som 10 meters höjdskillnad på 20-25 m. Runtom odlingarna syns stenmurar som är 2 meter höga och 10-talsmeter långa. Under en mycket kall period på 1700-talet fick många se sina potatisskördar frysa bort år efter år. Brukspatron Nils Södergren vid Ljusnedals Bruk kom på att risken för frostskador var mycket mindre i branta sydsluttningar. Under 1780-talet upptogs alltfler potatisåkrar på detta sätt, allt eftersom man såg de lyckade resultaten. I sydsluttningen på Funäsdalsberget finns det dokumenterat 240 st potatislotter. Två utsiktsplatser ligger ovanför åkrarna, varav en har bord, bänkar och grillplats. 

När du kommer åter till där du började själva naturslingan, går du tillbaka på samma stig där du startade turen eller förlänger med Kultur 6 Bruksturen, Ljusnedal respektive till Fjällmuséet i Funäsdalen.