24 Röstberget

Grön. 4 km. 50 meter höjdskillnad. 1,5 timmar.
Lättvandrad naturslinga med kultur och vyer.

Startplats
Röstbergets stugområde i Funäsdalen. Från Funäsdalen kör man upp den branta Vallarvägen mot Bruksvallarna. På toppen av backen svänger man åt höger in på Åsargatan, fortsätter rakt fram till en Y-grening där man fortsätter till vänster upp och genom stugbyområdet och rakt fram till parkeringen.Alternativt från Ljusnedal, Sörmons Stugby.

Beskrivning

Turen börjar längst in på Röstbergets Stugområdes vägslinga vid parkeringen som är tydligt skyltad och går längs den breda stigen mot Ljusnedal. Röstberget är genomkorsat av stigar, leder och skidspår så det är bitvis tätt med skyltar.

Efter 1 km viker du av till höger längs kraftledningen, efter ytterligare 400 meter svänger du till höger mot Funäsdalen in på stigen som kommer från Sörmons stugby. Längs stigen finns stor variation av trädslag och skogsbiotoper.

Efter ca 100 meter finns en avstickare upp till höger upp mot två utsiktsplatser. Den första ligger till höger om stigen och har en häftig utsikt över Ljusnedal med de pampiga Anåfjällen i bakgrunden medan den andra till vänster har utsikt mot Funäsdalssjön och Tännäs. Vid bägge finns bord och bänkar. Återvänd till stigen och fortsätt åt höger.

Snart har du kommit fram till de för området så typiskt branta potatisåkrarna som ligger i terrasser både till vänster och höger om stigen. Det kan vara så mycket som 10 meters höjdskillnad på 20-25 meter på odlingarna och 10-tals m långa och 2 meter höga stenrösen och murar runtom. De upptogs på 1780-talet efter initiativ av patron Nils Södergren vid Ljusnedals Bruk och är ännu delvis i bruk.

Stigen fortsätter på en terrassbygd väg med mäktig skog runt omkring. Här kan du möta cyklister och ryttare på en kortare sträcka. Efter en halv km svänger du upp till höger och nu behöver du inte dela stigen med cyklar och hästar längre. Stigen möter en bredare led där du tar till vänster och kommer fram till startplatsen. Har du startat från Ljusnedal tar du till höger i stället och går tillbaka till Sörmoslingan.

Med start från Fjällmuseet blir turen 8 km (via Berggatan, Åsargatan).

Med start från Sörmoslingan i Ljusnedal blir turen knappt 5 km med 90 m nivåskillnad. Ta bilen till Ljusnedal och sväng in vid vägskylt Sörmovägen. Följ Sörmovägen 700 meter och ta då av till vänster vid skylt Sörmoslingan. Parkera vid Sörmons Stugby där du ser skylten för Guldtursparkering.

Skriv ut som pdf tur24

Drucken guldtur und karte in der Deutschen pdf tur24