22 Ljusnedal – Ljusnan – Röstberget

Man cyklar längs en hylla med fina utsiktschanser och strax börjar det roliga på allvar!

Startplats
Gyllene Bocken, Ljusnedal

Beskrivning

Kör asfaltvägen (mot Funäsdalen) söderut över Ljusnan och sväng höger in på första vägen mot stugbyarna. Vägen övergår till grusväg efter 1,5 km. Fortsätt förbi stugbyarna och sväng vänster enligt skyltningen vid den lilla röda byggnaden (pumpstation).

Grusvägen blir allt smalare och efter att passerat en grusgrop på vänster hand håller du till höger vid skyltningen och svänger in på en stig som följer ovan Ljusnan. I höjd med forsen Kvarnströmmen kommer man in på Nordic Ski Center-spåret, tag höger och fortsätt ut på asfaltvägen. Sväng vänster och trampa upp för den långa backen.

Uppe på krönet svänger du till vänster in på Åsargatan mot Röstberget. Efter 800 m svänger asfaltvägen vänster, kör rakt fram på grusvägen. Grusvägen övergår så småningom till stig. Tag höger vid ”Päråkerstig”. Stigen går strax in på Nordic Ski-spåret och blir då bredare. Du cyklar längs en hylla med fina utsiktschanser och strax börjar det roliga på allvar! När skidspåret når en äng svänger du av åt höger utför ängen. Efter vart kommer du in på en grusväg (Päråker-vägen) som bjuder på 1 km fin utförscykling ändå ner till asfalten i Ljusnedal. Obs! tänk på att hålla till höger på vägen då du kan möta vandrare eventuellt potatisodlare och ryttare som är på väg uppför.

Ute på asfalten svänger du vänster, kör över Ljusnan fram till Gyllene Bocken.

PS. Efter grusgropen finns en härlig sandstrand och ett vindsskydd som gjord för en paus med eventuellt dopp.

Skriv ut som pdf tur22