21 Käringsjön – Rogen

Käringsjön. Blå. 10 km. 30 meter höjdskillnad. 4 timmar.
Fin vandring i småskuret landskap fram till sjön Rogen.

Startpunkt
Parkera vid Käringsjön, avgiftsbelagd enskild väg sista biten. I Tännäs tar du vägen söderut mot Särna. Sväng höger när du passerat Tännäs Fiskecenter och ån Mysklan. Kör vägen mot Käringsjövallen, 18 km. Efter ytterligare ca två km vid vägbommen utgår den lilla vägen som leder fram till Käringsjön 7 km.

Beskrivning

En lätt vandring i ett småskuret landskap med sjöar och skog. Turen är torr, spångad över blöta delar men terrängen lite stenig. Vi rekommenderar bra vandringsskor.
Följ sommarleden mot Rogenstugan, 5 km enkel väg. Den är en markerad med orange färg och tydligt upptrampad sommarled.

Leden går i den speciella karga och steniga naturtypen som finns runt Rogen, med många mindre sjöar. Marken kallas dödismorän och uppstod när inlandsisen släppte greppet om de stora mängder sten och jord som fanns inlagrade i ismassorna. Var noga med var du sätter fötterna. Den glesa skogen, med sin karga skönhet och stora inslag av torrakor med varglav, ger området karaktär. Varglaven kräver gammal tjärved för att trivas och är mycket giftig. Den påstås ha använt som varggift i forna tider därav namnet.

Den karga miljön gör att det inte är någon artrik flora, men vid några källstråk finns stora bestånd av Marie Nyckelblomster.
Lappmesen är en övervintrande fågel som förekommer sparsamt i hela
området. Det är en fågel som sällan ses utanför Rogenområdet. Lappmesen är en fågel som kan förväxlas med talltitan som också förekommer här. Brun hjässa och rostbruna sidor avslöjar att det är en lappmes. Rödstjärten hör också hemma i dessa trakter.

Möjlighet till övernattning i Rogen-stugan, som drivs i STFs regi. Där kan du även handla lite mat. Fortsätt ut mot udden och Rogsbodarna, där det är mycket fint. Följ sedan sommarleden tillbaka till Käringsjön. Turen är lämplig för barnfamiljer.

Skriv ut som pdf tur21

Drucken guldtur und karte in der Deutschen pdf tur21