21 Käringsjön – Rogen

Fin vandring i småskuret landskap med sjöar och skog. 


LÄNGD 10 km
HÖJDSKILLNAD 30 m
SVÅRIGHETSGRAD Röd
TIDSÅTGÅNG 3 tim

STARTPLATS
Avgiftsbelagd väg från Käringsjövallen med parkering vid Käringsjön. Koppeltvång råder för hundar inom renbetesfjällen. Sommarlederna har orange märkning på stenar och träd.

BESKRIVNING
Turen är torr, spångad över blöta delar, men terrängen lite stenig. Vi rekommenderar bra vandringsskor. Följ sommarleden som är tydligt upptrampad hela turen, den är markerad med orange färg på stenar och träd. Du kommer till Rogenstugan efter 5 km vandring. Leden går i den speciella karga och steniga naturtypen som finns runt Rogen, med många mindre sjöar.

Marken kallas dödismorän och uppstod när inlandsisen släppte greppet om de stora mängder sten och jord som fanns inlagrade i ismassorna. Den glesa skogen med sin karga skönhet och stora inslag av torrakor med varglav, ger området dess karaktär. Varglaven kräver gammal tjärved för att trivas och är mycket giftig. 

Det finns möjlighet till övernattning i Rogenstugan, som drivs i STFs regi. Där kan du även handla lite mat. Fortsätt ut mot udden och Rogsbodarna, där det är mycket fint. 

Följ sedan sommarleden tillbaka till Käringsjön. Turen är lämplig för barnfamiljer.