452: Käringsjön – Handskinnvålen

Upplev den unika Rogenmoränen och trolska skogen med urgamla tallar, torrakor och varglav. På 999 meters höjd får du sköna vyer över sjön Rogen liksom över fjäll både i Dalarna, Härjedalen och Norge.

LÄNGD: 4 km
HÖJDSKILLNAD: 30 m
SVÅRIGHETSGRAD: Röd
STARTPLATS: Avgiftsbelagd väg från Käringsjövallen med parkering vid Käringsjön.

Vyn från Handskinnvålen är unik: De av inlandsisen skapade labyrinterna av bågformade sjöar och landtungor, det som i hela världen kallas rogenmorän. Du ser även den vida och fiskrika sjön Rogen och ett flackt böljande skogs- och fjällandskap. 

Vandringen går från Käringsjön mot Skedbrostugan märkt med orange färg. Här passerar du gammelskog med flerhundraåriga tallar, stenblock på stenig stig. Silvriga torrakor med varglav präglar naturen och ger den en alldeles egen karaktär. 

Väl uppe på fjällplatån blir det mindre stenigt och lättare att vandra över lavar och mossor. Ju högre upp du kommer desto vidare blir vyerna. På drygt 900 meters höjd finns en utsiktsplats med vyer över Rogen, fjällen i Härjedalen, Dalarna och en bit in i Norge.  

Ta samma väg tillbaka eller fortsätt turen med karta och kompass till toppen av Handskinnvålen och 999 meters höjd. Därifrån har du bästa vyerna över rogenmorän och fjäll. 

Tips :

Från toppen kan du snedda ner på bergssidan mot sydväst tills du träffar på sommarleden som går tillbaka till Käringsjön.

.