20 Käringsjön – Handskinnvålen

Vandring i ett fascinerande landskap med dödismorän. 


LÄNGD
4 km
HÖJDSKILLNAD 30 m
SVÅRIGHETSGRAD Röd
TIDSÅTGÅNG 1,5 tim

STARTPLATS
Avgiftsbelagd väg från Käringsjövallen med parkering vid Käringsjön. Koppeltvång råder för hundar inom renbetesfjällen. Sommarlederna har orange märkning på stenar och träd.

BESKRIVNING
Turen är torr men terrängen stenig. Vi rekommenderar bra vandringsskor. Ta sommarleden som går från Käringsjön mot Skedbrostugan. Den är märkt med orange färg på stenar eller träd. Leden går i den karga naturtypen som finns runt Rogen. Marken kallas dödismorän och uppstod när inlandsisen släppte greppet om de stora mängder sten och jord som fanns inlagrade i ismassorna. Var noga med var du sätter fötterna.

Den glesa skogen innehåller 100-åriga grova tallar som du knappast ser någon annanstans. Skogen med sin karga skönhet och många torrakor med varglav, ger området dess speciella karaktär. Efter c:a 1km i svag sluttning följer du en vägvisare som visar till en ”Utsiktsplats” som ligger drygt 900 m.ö.h. dit du når efter ytterligare 1 km. Där är det en fantastisk utsikt över sjön Rogen, fjällen i Härjedalen, Dalarna och en bit in i Norge. Samma stig tillbaka.

Härifrån kan du fortsätta turen med karta och kompass till toppen av Handskinnvålen, som ligger på 999 m.ö.h. Där ser du tydligt hur allt är format av inlandsisen till Rogenmorän. Samma väg tillbaka även här.