557: Hamrafjället

En ganska brant topptur upp på blomsterrika Hamrafjällets 1 137 meter över havet. Här blickar du ut över naturreservatet och den omgivande fjällvärlden som sträcker sig långt in i Norge.  

LÄNGD: 6 km
HÖJDSKILLNAD: 350 m
SVÅRIGHETSGRAD: Röd
ÖVRIGT: Här betar kor från Storhagens Ljusnedal, håll därför din hund kopplad.
STARTPLATS: Hamrafjällets naturreservats parkering vid RV 84.

Bestig blomsterfjället vars kalkrika marker och kalfjällsmiljö utgör en perfekt växtplats för flera hundra arter. På sydsluttningen finns även tusenåriga gravhögar och fångstgropssystem. Vid sekelskiftet fanns många levande sätrar. På myrmarkerna växer mängder av orkidéer i högsommartider.  

Skyltar med Hamraleden visar den branta vägen upp till kalfjället, och vidare längs en flackare lutning med vida vyer resten av vägen till toppen. Här blickar du ut över fjällvärlden med toppar i alla riktningar: Skarsfjället, Helags, Sylarna, Rödfjället, Vättafjället och Storvigeln. 

Fortsätt stigen västerut till Kjölvejen där stigen tar dig ner till Sydbrantstigen, ta vänster för att vandra tillbaka i vacker fjällbjörkskog längs Hamrafjällets fot. Under augusti möter du manshöga örter som torta, nordisk stormhatt och gigantisk fjällkvanne längs sluttningarna. 

Missa inte: 

Spana också efter fåglar: Blåhake, rödvingetrast, ljungpipare och ängspiplärka finns här, har du tur svävar en kungsörn majestätiskt över himlen.