skoter 1300-565
Foto: Rickard Bergstedt

Skoterleder

I Funäsfjällen finns 610 kilometer skoterleder, varav 150 kilometer går över högfjället i ett av Sveriges vackraste fjällområden. De fem meter breda skoterlederna prepareras kontinuerligt för att hålla toppklass.

Europas kanske bästa skoterområde

610 kilometer skoterleder i en av Sveriges vackraste miljöer varav 150 kilometer går över högfjället.
5 meter breda leder som prepareras med pistmaskin.
7 terminaler för av- och pålastning med gratis bilparkering.
Tydlig skyltning och säkrare vägövergångar.
Karta över ledsystemet.
GPS baserad dagsaktuell ledinformation.
Ledvärd finns på: 070-266 78 51.

Dagsaktuell ledpreparering

I pistmaskinerna finns GPS och i länken nedan ges exakta besked om ledprepareringen varje morgon.

Här kan du se hur skoterlederna är preparerade i dag.

Avgift för skoterleder 2015/2016

1 dag 245kr
2 dagar 475kr
3 dagar 585kr
4 dagar 665kr
5 dagar 715kr
6 dagar 765kr
7 dagar 795kr
Säsongskort före 1/12
Säsongskort
1195kr
1495kr

Skoterkort

Skoterkortsåterförsäljare

Hyr din skoter

Det finns gott om skoteruthyrare i Funäsfjällen. Ge dig ut själv på 610 kilometer pistade leder eller prova en guidad skotersafari. En safari är ett kul, lärorikt och tryggt sätt att uppleva fjällen och farten.

Hyr skoter

Certifiering av skoter

För att hjälpa våra gäster har en certifiering av skoteruthyrarna tagits fram. Vi rekommenderar de uthyrare som har klarat certifieringen.

Boka Funäsfjällen Skoterkort – Ledavgift

 

Vi fortsätter arbetet med att möta önskemål från skidåkare och boende i dalgångarna om mindre buller och störningar. Den som olovligen kör utanför leden bryter mot kommunens regleringsbestämmelser och kan få sitt skoterkort indraget. ”Trimpipor” eller andra tillbehör som orsakar hög ljudvolym och därmed stör omgivningen är inte tillåtna i området.

Funäsdalen Skoterled AB är en viktig del i ett balanserat nyttjande av fjällvärlden. Åtta miljoner kronor är satsat för att åstadkomma Europas bästa skoterområde. Ledsystemet är planerat och lagt så att störningen för flora och fauna, rennäring, och andra skidåkande gäster i området skall bli så liten som möjligt. Områden med känslig natur och djurliv är fredade. Stora bullerfria områden är skapade. All skoteråkning vid sidan av ledsystemet är reglerad.

Regler för Skoterkörning

Skoter Allmäna Villkor