Höghöjdsgolf

SVEN ARNELL OCH HUSTRUN MÄRTA FLYTTADE TILL FUNÄSFJÄLLEN 1948. DE ETABLERADE GYLLENE BOCKEN, ETT KLASSISKT FJÄLLHOTELL, FÖR ATT FÖRSÖRJA SIG. NÄR SJÖN LOSSEN SKULLE REGLERAS FICK SVEN PLÖTSLIGT EN IDÉ. PÅ GRUND AV INTRÅNGET SOM UPPDÄMNINGEN AV SJÖN SKULLE INNEBÄRA FÖR INVÅNARNA HADE MAN BILDAT EN SÅ KALLAD REGLERINGSFOND DÄR MEDEL KUNDE SÖKAS FÖR ATT SKAPA NYA AKTIVITETER I OMRÅDET. SVEN BESTÄMDE SIG FÖR ATT ANLÄGGA EN GOLFBANA.

Läs mer

golf

Kalle på sommarjobb

VINTERTID SER DU HONOM SOM OFTAST PÅ EN SKOTER TILL FJÄLLS, DÅ HAN HÅLLER SKOTERLEDERNA UNDER KONTROLL. SOMMARTID RÄNNER HAN NUMERA OMKRING TILL FJÄLLS, SNABB SOM EN LÄMMEL, FÖR ATT UNDERHÅLLA VÅRA 30 GULDTURER OCH 423 KM CYKELLEDER. HÄR BERÄTTAR KALLE ARNELL OM SIN SOMMAR BLAND SPÄNGER, GULDTURSSTOLPAR OCH CYKELLEDER.

Läs mer

kalle

365 Äventyr

MED PROJEKTET 365 VARDAGSÄVENTYR VILLE LOUISE ÖSTBERG UTFORSKA OM SUMMAN AV MÅNGA
SMÅ ÄVENTYR KAN VARA LIKA STORT SOM ETT STORT ÄVENTYR.

Läs mer

Louise Östberg